Extension methods wywołania łańcuchowe

Extension methods wywołania łańcuchowe

Gdy metoda rozszerzenia zwraca wartość, która ma ten sam typ, co jej argument, może być użyta do „połączenia” jednego lub więcej wywołań metod z kompatybilną sygnaturą.

Program C# do sortowania nazw

Program C# do sortowania nazw

Mam ciąg nazw oddzielonych średnikiem.
Napiszemy teraz program C#, który może sortować te nazwy zarówno w porządku rosnącym, jak i malejącym.

Przeciążanie operatorów w C#

C# umożliwia zdefiniowanym przez użytkownika typom przeciążanie operatorów
poprzez de-finowanie statycznych funkcji składowych za pomocą słowa kluczowego operatora.

Extension methods

Metody rozszerzające zostały wprowadzone w C # 3.0. Metody rozszerzające rozszerzają i dodają zachowanie do istniejących już typów bez tworzenia nowego typu pochodnego, rekompilacji lub innej modyfikacji oryginalnego typu.

Instrukcje iteracyjne – do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz.

Instrukcje iteracyjne – for

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.