Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście

Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.

To rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).
W pętli przechodzimy przez każdy znak w tekście
i każdy nowy znak odkładamy do słownika z wartością 1
a w przypadku już istniejącego znaku zwiększamy wartość o 1
na koniec metoda zwraca słownik.

private static Dictionary<char, int> CountCharacters(string text)
{
  var countCharacters = new Dictionary<char, int>();

  foreach (var mark in text)
  {
   if (mark != ' ')
   {
     if (!countCharacters.ContainsKey(mark))
      countCharacters.Add(mark, 1);
     else
      countCharacters[mark]++;
   }
  }
  return countCharacters;
}  

Prezantowanie wyników.

private static void DisplayResults(Dictionary<char, int> result)
{
  Console.WriteLine("Oto ile było wystąpień każdego znaku w ciągu");
  foreach (var keyValue in result)
  {
   Console.WriteLine($"Znak : {keyValue.Key}  Ilość wystąpień : {keyValue.Value}");
  }
}

I teraz sprawdzamy nasze rozwiązania.

static void Main(string[] args)
{
  var text = @"ala ma kota i psa i inne zwierzaki oraz x-mana";
  var result = CountCharacters(text);
  DisplayResults(result);
}

8 comments

 1. Very nice post. I absolutely appreciate this site. Keep writing!

 2. I am continually invstigating online for tips that can assist me. Thank you!

 3. Nice blog! Thanks you all star articles good story!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *