Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście

Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.

To rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).
W pętli przechodzimy przez każdy znak w tekście
i każdy nowy znak odkładamy do słownika z wartością 1
a w przypadku już istniejącego znaku zwiększamy wartość o 1
na koniec metoda zwraca słownik.

private static Dictionary<char, int> CountCharacters(string text)
{
  var countCharacters = new Dictionary<char, int>();

  foreach (var mark in text)
  {
   if (mark != ' ')
   {
     if (!countCharacters.ContainsKey(mark))
      countCharacters.Add(mark, 1);
     else
      countCharacters[mark]++;
   }
  }
  return countCharacters;
}  

Prezantowanie wyników.

private static void DisplayResults(Dictionary<char, int> result)
{
  Console.WriteLine("Oto ile było wystąpień każdego znaku w ciągu");
  foreach (var keyValue in result)
  {
   Console.WriteLine($"Znak : {keyValue.Key}  Ilość wystąpień : {keyValue.Value}");
  }
}

I teraz sprawdzamy nasze rozwiązania.

static void Main(string[] args)
{
  var text = @"ala ma kota i psa i inne zwierzaki oraz x-mana";
  var result = CountCharacters(text);
  DisplayResults(result);
}

8 comments

 1. Very nice post. I absolutely appreciate this site. Keep writing!

 2. I am continually invstigating online for tips that can assist me. Thank you!

 3. Nice blog! Thanks you all star articles good story!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *