• Człowiek powinien sięgać dalej niż sięgają jego ręce.
  W przeciwnym razie po co istniało by niebo?

  Robert Browning

 • Nie znam żadnego bardziej motywującego faktu
  niż niekwestionowana zdolność człowieka
  do poprawy swojego życia przez świadome starania.

  Henry David Thoreau

 • Mądry człowiek jest panem swojego umysłu.
  Głupi jego sługą.

  Pobliusz Syrus

 • Jesteśmy tym co często robimy.
  Doskonałość nie jest jednorazowym aktem,
  lecz nawykiem.

  Arystoteles

 • Człowiek jest w stanie działać,
  ponieważ ma możliwość odkrywania relacji przyczynowych
  które determinują zmiany i powstawanie wszechświata.

  Ludwig von Mises

 • To co leży za nami, i to, co leży przed nami
  to błahostka w porównaniu z tym,
  co jest w nas samych.

  Oliver Wendel Holmes

 • Trening to nie tylko wiedza o tym,
  co kształtuje twoje ciało, ale także o tym,
  co je niszczy i nadwyręża.

  Bruce Lee

 • Działanie bez namysłu jest formą obłędu,
  namysł bez działania -zbrodnią.

  Albert Einstein

 • Mierz swój sukces tym,
  co musiałeś oddać,
  aby to uzyskać.

  Dalajlama

 • Nie wystarczy wiedzieć, wiedzę trzeba stosować.
  Nie wystarczy chcieć, trzeba działać.

  Johann Wolfgang Goethe

 • Nasza największa chwała polega nie na tym,
  że nie upadamy,
  lecz że podnosimy się po każdym upadku.

  Ralph Waldo Emerson

Kursy

Blog

O nas

Kontakt