Najczęściej łamane zasady czystego kodu

Ten sam kod występuje więcej niż raz. Jeśli nie jest to zamierzone, powinno zostać refaktoryzowane poprzez przeniesienie tego kodu do oddzielnej klasy i / lub metody.

Jak tworzyć wątki w C#

Jak tworzyć wątki w C#. W języku C# system wielowątkowy jest oparty na klasie Thread, która hermetyzuje wykonywanie wątków. Ta klasa zawiera kilka metod i właściwości, które pomagają w zarządzaniu i tworzeniu wątków.

StringBuilder

W sytuacjach, w których konieczne jest dokonanie wielokrotnych modyfikacji ciągu znaków, potrzebujemy klasy StringBuilder.

Jak odwrócić string?

Jak odwrócić string?
Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu

Transpozycja Tablicy

Transpozycja Tablicy. Napiszemy teraz zapytanie, które transponuje tablicę kwadratową (przełącz wiersze z kolumnami).

Odgadywanie hasła

W tym programie losujemy dowolne słowo z listy dostępnych słów. Użytkownik odgaduje słowo po literze i gra jest kontynuowana do momentu gdy użytkownik odgadnie całe słowo.

Sprawdzenie czy string jest Palindromem

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej strony jak i od prawej do lewej. Obecnie wyrażenia mające te cechę są raczej ciekawostką i używa się ich między innymi do gry słownej.

Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście.
Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.
o rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).

Klikacz klawiszy

Jak szybko potrafisz naciskać guziki na klawiaturze?
Możemy to teraz sprawdzić pisząc krótki program w C#. Poniższy kod zbiera informację o czasie, który upłynął pomiędzy kolejnymi naciśnięciami na klawiaturze.

fib

Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego jest ciągiem rekurencyjnym. Każdy wyraz, oprócz dwóch pierwszych jest sumą dwóch poprzednich wyrazów. Pierwszy i drugi element ciągu jest równy 1, a każdy następny otrzymujemy dodając do siebie dwa poprzednie.