Kąt między wskazówkami

Jak znaleźć kąt między wskazówkami godzinowymi i minutowymi zegara w dowolnym momencie? Użytkownik wprowadzi godzinę i minutę, a metoda powinna podać kąt między wskazówką godzinową a minutową w tym podanym czasie.

Poprawność rozmieszczonych nawiasów

Napiszemy funkcję sprawdzającą poprawność rozmieszczonych nawiasów w stringu. Będziemy sprawdzać ciąg pod kątem zrównoważonego nawiasu, czyli czy wszystkie nawiasy otwierające mają nawias zamykający i czy są one logicznie umieszczone w ciągu. Takie sprawdzanie może służyć do sprawdzania plików xml, json itp…

Dependency Inversion Principle – DIP

Moduły wysokopoziomowe nie powinny zależą od modułów niskopoziomowych, obie grupy modułów powinny zależeć od abstrakcji. Abstrakcje nie powinny zależeć od szczegółów rozwiązania, to szczegóły powinny zależeć od abstrakcji.

Interface Segregation Principle – ISP

Teraz omówimy zasadę segregacji interfejsów jest to czwarta zasada SOLID, która opisuje, jak powinniśmy projektować i używać interfejsy w naszych aplikacjach. Zasada ta stanowi, że klienci (klasy) nie powinni być zmuszani do polegania na metodach, których nie używają. Kilka dedykowanych interfejsów jest lepsze niż jeden, który jest zbyt ogólny.

Liskov Substitution Principle – zastosowanie LSP

Przyjrzyjmy się teraz, jak możemy zastosować zasadę LSP w naszej aplikacji myjni samochodowej. Użytkownicy naszej aplikacji, zgłosili nam mały błąd który wprowadziliśmy, gdy modyfikowaliśmy nasz kod wprowadzając wzorzec fabryki DetailsPricingFactory do tworzenia różnych instancji typów mycia, teraz musimy to naprawić.

Liskov Substitution Principle – LSP

Teraz porozmawiamy o zasadzie podstawiania Liskov. Zasada podstawiania Liskov lub LSP, to trzecia z zasad SOLID która mówi, że:
Funkcje, które używają wskaźników lub referencji do klas bazowych,
muszą być w stanie używać również obiektów klas dziedziczących
po klasach bazowych, bez dokładnej znajomości tych obiektów.

Open/Closed Principle – zastosowanie OCP

Wyobraźmy sobie teraz hipotetycznie, że przychodzi nasz klient dla którego robimy aplikację i pojawia się nowy wymóg, który zmienia sposób działania naszej aplikacji w niektórych przypadkach. I to jest częsta, bardzo życiowa sytuacja która zdarza się nieustannie. I tak się składa, że firma postanowiła dodać nowy typ mycia Premium i potrzebujemy mechanizmu do obsługi tego nowego typu mycia.

Open/Closed Principle – OCP

Zasada otwarte/zamknięte lub OCP to jest druga z zasad SOLID, która mówi nam, że jednostki oprogramowania, takie jak moduły, klasy, funkcje i tak dalej, powinny być otwarte na rozszerzanie, ale zamknięte na modyfikacje.
Czyli powinna istnieć możliwość zmiany zachowania metody
bez konieczności edytowania jej kodu źródłowego.

Single Responsibility Principle – zastosowanie SRP

Ile obowiązków znaleźliście w CarWash?
Przedstawie teraz wszystkie które mogliście zauważyć.
1) Wszędzie tam, gdzie to robimy, Console.WriteLines(„coś”);
– jest przykładem tego, jak chcemy logować wszystko to co zachodzi w naszej aplikacji.

Single Responsibility Principle – SRP – aplikacja

Dobrze tak jak już powiedziałem wystarczy już tych rozważań teoretycznych tego nudzenia i przejdźmy do praktycznego zastosowanie a wszystko stanie się jasne i proste, a najlepszy jest praktyczny, życiowy przykład !!!

C# – Events

Kolejnym typem, który możemy mieć w klasie są zdarzenia. Wielokrotnie w rozwoju oprogramowania potrzebujemy interakcji aby śledzić komponenty, które wykonują jakieś interesujące rzeczy w nieprzewidywalnym czasie. Na przykład przycisk na ekranie jest elementem, który chcemy śledzić, i chcemy wiedzieć, kiedy użytkownik klika ten przycisk.

Single Responsibility Principle – SRP

Oznacza to, że nasze klasy czy metody powinny posiadać tylko jedną odpowiedzialność. Nie powinien istnieć więcej niż jeden powód abyśmy chcieli zmodyfikować naszą klasę. Nie możemy tworzyć fabryki, która produkuje wszystko statki, rowery, samochody i jednocześnie szyje spodnie. Każda klasa powinna być odpowiedzialna za jedną rzecz.