Budowanie API CRUD za pomocą Dappera

Dapper jest obecnie uznawany za najpopularniejszy mikro-ORM ze względu na swoją znakomitą wydajność. ORM-y (Object Relational Mappers) znacznie upraszczają tworzenie aplikacji, które wymagają połączeń z bazami danych i trwałości danych, oferując zasoby umożliwiające mapowanie obiektów i generowanie struktury bazy danych za pomocą kilku poleceń. Jednakże tradycyjne ORM-y często nie są zbyt wydajne. Mikro-ORM-y, takie jak Dapper, koncentrują się na wydajności, oferując minimalne zasoby w porównaniu do konwencjonalnych ORM-ów.

Odkryj 4 Filary Programowania Obiektowego w ASP.NET Core

Programowanie obiektowe ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu niezawodnych i skalowalnych aplikacji w ASP.NET Core. Dzięki zasadom programowania obiektowego programiści mogą tworzyć kod, który jest modułowy i wielokrotnego użytku, co prowadzi do większej spójności i mniejszego powiązania między komponentami. W rezultacie powstaje bardziej elastyczna i łatwa w utrzymaniu architektura.

Aktualności dotyczące .NET i C#

Ostatnie aktualności dotyczące .NET i C# obejmują kilka kluczowych aktualizacji i nowości:
Te aktualizacje wskazują na ciągły rozwój ekosystemu .NET i języka C#, oferując programistom nowe narzędzia i funkcje, które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji. Więcej informacji na temat tych aktualizacji można znaleźć na oficjalnych blogach Microsoftu i dokumentacji .NET.

Przydatne narzędzia do pracy

Praca programisty C# na platformie .NET może być znacznie ułatwiona dzięki różnym narzędziom i środowiskom programistycznym.

Najczęściej Łamane Zasady Czystego Kodu

Ten sam kod występuje więcej niż raz. Jeśli nie jest to zamierzone, powinno zostać refaktoryzowane poprzez przeniesienie tego kodu do oddzielnej klasy i / lub metody.

Obsługa błędów w C#

Obsługa błędów w C# jest kluczowym aspektem tworzenia niezawodnych i bezpiecznych aplikacji. Poprawne zarządzanie błędami pozwala na diagnozowanie i naprawianie problemów, a także poprawia doświadczenie użytkownika.

Klasy i obiekty

Klasy i obiekty są kluczowymi koncepcjami w programowaniu obiektowym, a C# jest językiem programowania obiektowego, co oznacza, że opiera się na tych właśnie koncepcjach.

Zmienne i typy danych w języku C#

Zmienna to symboliczna nazwa, która jest używana do przechowywania danych w pamięci komputera. Zmienna może przechowywać różne rodzaje danych, takie jak liczby, tekst czy wartości logiczne.

Jak działa C#

Komputery nie rozumieją języków naturalnych, takich jak polski, angielski czy włoski, więc do komunikowania się z nimi potrzebny jest język komputerowy, taki jak C#, a C# to bardzo potężny język komputerowy wysokiego poziomu.

Jak komputer wykonuje (uruchamia) program

Po włączeniu komputera pamięć główna (RAM) jest całkowicie pusta. Pierwszą rzeczą, jaką musi zrobić komputer, jest przeniesienie systemu operacyjnego z dysku twardego do pamięci głównej.