Jak działa C#

Komputery nie rozumieją języków naturalnych, takich jak polski, angielski czy włoski, więc do komunikowania się z nimi potrzebny jest język komputerowy, taki jak C#, a C# to bardzo potężny język komputerowy wysokiego poziomu.

strings

Efektywne manipulowanie Stringiem.

Chcemy posłużyć się zawartością obiektu typu String, ale chcemy uniknąć jego nadmiarowości przy jego automatycznym tworzeniu z powodu niezmienności takich obiektów.

Extension methods wywołania łańcuchowe

Extension methods wywołania łańcuchowe

Gdy metoda rozszerzenia zwraca wartość, która ma ten sam typ, co jej argument, może być użyta do „połączenia” jednego lub więcej wywołań metod z kompatybilną sygnaturą.

Prosty Kalkulator w C#

Napiszemy teraz prosty kalkulator za pomocą języka programowania C#.

Program C# do sortowania nazw

Program C# do sortowania nazw

Mam ciąg nazw oddzielonych średnikiem.
Napiszemy teraz program C#, który może sortować te nazwy zarówno w porządku rosnącym, jak i malejącym.

3 Najpopularniejsze Książki Dla Programistów C#

Jeśli chcesz zostać świetnym programistą C#, musisz opanować podstawy. Przez podstawy rozumiem pojęcia, które zawsze mają zastosowanie. ASP.NET Core NIE jest jednym z nich!

Przeciążanie operatorów w C# cześć.2

Z operatorów mogą korzystać również nasze własne obiekty, ale w normalnej sytuacji nie będą one wiedziały jak mają skorzystać z tych operatorów.

Przeciążanie operatorów w C#

C# umożliwia zdefiniowanym przez użytkownika typom przeciążanie operatorów
poprzez de-finowanie statycznych funkcji składowych za pomocą słowa kluczowego operatora.

Extension methods

Metody rozszerzające zostały wprowadzone w C # 3.0. Metody rozszerzające rozszerzają i dodają zachowanie do istniejących już typów bez tworzenia nowego typu pochodnego, rekompilacji lub innej modyfikacji oryginalnego typu.

Instrukcje iteracyjne – do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz.