Powszechne Zasady Projektowe

Istnieje pewna liczba powszechnych zasad projektowych. Niektóre zasady projektowe mogą wydawać się banalne, ale nawet początkujący programista powinien ich przestrzegać. Jeśli sądzisz, że się z nimi nie spotkałeś to możesz się zaskoczyć, na pewno je znasz, tylko nie wiedziałeś, że mają one swoje nazwy.

DDD – Domain-Driven Design

DDD to podejście do tworzenia oprogramowania zorientowanego na biznes. Problemy i wyzwania, które pojawiają się podczas tworzenia i utrzymania oprogramowania, w większości wynikają z ciągłego rozwoju firmy.

Clean Architecture

Clean Architecture to koncepcja architektury oprogramowania zaproponowana przez Roberta C. Martina, znanego również jako “Uncle Bob”. Jest to podejście do tworzenia skalowalnych, modułowych i łatwo testowalnych systemów, które są odporne na zmiany i zależności.

UML (Unified Modeling Language)

UML (Unified Modeling Language) to standardowy język modelowania stosowany w rozwoju oprogramowania do wizualizacji, projektowania i dokumentowania systemów informatycznych. Zapewnia zestaw graficznych notacji, które pozwalają programistom komunikować się i zrozumieć strukturę, zachowanie i relacje między różnymi komponentami w systemie oprogramowania.

Od proceduralnego do funkcjonalnego: Ewolucja paradygmatów programowania

W świecie technologii, który nieustannie się rozwija, programowanie stoi na czele innowacji, napędzając postęp i kształtując przyszłość cyfrową naszej cywilizacji. Od pierwszych linii kodu, napisanych w językach maszynowych, po zaawansowane systemy sztucznej inteligencji – ewolucja paradygmatów programowania jest kluczowym elementem tej transformacji.