Sortowanie przez wstawianie

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa (Największy wspólny dzielnik): Ten algorytm służy do znalezienia największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Opiera się na iteracyjnym odejmowaniu mniejszej liczby od większej, aż obie liczby będą równe.

Bucket Sort

Sortowanie kubełkowe (Bucket Sort) to efektywny algorytm sortowania, który jest szczególnie skuteczny w przypadku równomiernie rozłożonych danych wejściowych.

Binary Search

Algorytm Binary Search (inaczej znany jako wyszukiwanie binarne) to efektywny algorytm służący do wyszukiwania elementu w posortowanym zbiorze danych. Działa on przez podział zbioru na dwie połowy i porównywanie wartości środkowej z elementem, który jest poszukiwany.

Linear Search

Merge Sort

Merge Sort to efektywny algorytm sortowania oparty na strategii “dziel i zwyciężaj”. Działa poprzez podział oryginalnej kolekcji na mniejsze fragmenty, sortowanie tych fragmentów, a następnie scalanie ich, aby uzyskać posortowaną kolekcję.

Sortowanie przez wstawianie

Quick Sort

Quick Sort to jedno z najszybszych i najczęściej używanych algorytmów sortowania. Jest to algorytm oparty na strategii “dziel i zwyciężaj”. Działa poprzez wybór elementu zwanego “pivotem”, podział kolekcji na elementy mniejsze i większe od pivota, a następnie sortowanie tych dwóch pod kolekcji.

UML (Unified Modeling Language)

UML (Unified Modeling Language) to standardowy język modelowania stosowany w rozwoju oprogramowania do wizualizacji, projektowania i dokumentowania systemów informatycznych. Zapewnia zestaw graficznych notacji, które pozwalają programistom komunikować się i zrozumieć strukturę, zachowanie i relacje między różnymi komponentami w systemie oprogramowania.

Linear Search

Linear Search

Let’s say we have array[] that consists of n elements.
And now our task is to write a method that will find the element selected by us in this array.

Linear Search

Wyszukiwanie liniowe

Powiedzmy, że mamy tablicę array[] która składa się z n elementów.
I teraz naszym zadaniem jest napisać metodę, która znajdzie wybrany przez Nas element w tej tablicy.

Selection Sort

The selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element from unsorted part and putting it at the beginning.

Sortowania Według Wyboru

Algorytm sortowania sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element z nieposortowanej części tablicy i umieszczając go na początku. Algorytm utrzymuje dwie podrzędne tablice w danej tablicy.

Bubble sort

Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly replacing adjacent items if they are in the wrong order.