Algorytm Kruskala

Algorytm Kruskala to algorytm stosowany w teorii grafów do znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego w grafie ważonym, co oznacza, że łączy on wszystkie wierzchołki grafu w drzewo bez cykli, minimalizując sumę wag krawędzi.

Bucket Sort

Sortowanie kubełkowe (Bucket Sort) to efektywny algorytm sortowania, który jest szczególnie skuteczny w przypadku równomiernie rozłożonych danych wejściowych.

Quick Sort

Quick Sort to jedno z najszybszych i najczęściej używanych algorytmów sortowania. Jest to algorytm oparty na strategii “dziel i zwyciężaj”. Działa poprzez wybór elementu zwanego “pivotem”, podział kolekcji na elementy mniejsze i większe od pivota, a następnie sortowanie tych dwóch pod kolekcji.

Merge Sort

Merge Sort to efektywny algorytm sortowania oparty na strategii “dziel i zwyciężaj”. Działa poprzez podział oryginalnej kolekcji na mniejsze fragmenty, sortowanie tych fragmentów, a następnie scalanie ich, aby uzyskać posortowaną kolekcję.

Linear Search

Let’s say we have array[] that consists of n elements.
And now our task is to write a method that will find the element selected by us in this array.

Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa (Największy wspólny dzielnik): Ten algorytm służy do znalezienia największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Opiera się na iteracyjnym odejmowaniu mniejszej liczby od większej, aż obie liczby będą równe.

Wyszukiwanie liniowe

Powiedzmy, że mamy tablicę array[] która składa się z n elementów.
I teraz naszym zadaniem jest napisać metodę, która znajdzie wybrany przez Nas element w tej tablicy.

Selection Sort

The selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element from unsorted part and putting it at the beginning.

Binary Search

Algorytm Binary Search (inaczej znany jako wyszukiwanie binarne) to efektywny algorytm służący do wyszukiwania elementu w posortowanym zbiorze danych. Działa on przez podział zbioru na dwie połowy i porównywanie wartości środkowej z elementem, który jest poszukiwany.

Sortowania Według Wyboru

Algorytm sortowania sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element z nieposortowanej części tablicy i umieszczając go na początku. Algorytm utrzymuje dwie podrzędne tablice w danej tablicy.

Bubble sort

Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly replacing adjacent items if they are in the wrong order.

Sortowanie Bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe to najprostszy algorytm sortowania, który działa poprzez wielokrotne zamianie sąsiednich elementów, jeśli są one w niewłaściwej kolejności.