ASP.NET Core wprowadzenie do GraphQL

Wyobraź sobie, że budujesz aplikację webową, która potrzebuje danych z Twojej bazy danych. Tradycyjne API zwracają wszystkie dane, niezależnie od tego, czego szukasz. To marnowanie czasu i transferu danych. GraphQL to inne rozwiązanie – pozwala Ci pobrać tylko to, czego potrzebujesz. Jest to elastyczne i wydajne narzędzie, które ułatwia tworzenie aplikacji webowych.

Budowanie API CRUD za pomocą Dappera

Dapper jest obecnie uznawany za najpopularniejszy mikro-ORM ze względu na swoją znakomitą wydajność. ORM-y (Object Relational Mappers) znacznie upraszczają tworzenie aplikacji, które wymagają połączeń z bazami danych i trwałości danych, oferując zasoby umożliwiające mapowanie obiektów i generowanie struktury bazy danych za pomocą kilku poleceń. Jednakże tradycyjne ORM-y często nie są zbyt wydajne. Mikro-ORM-y, takie jak Dapper, koncentrują się na wydajności, oferując minimalne zasoby w porównaniu do konwencjonalnych ORM-ów.

Odkryj 4 Filary Programowania Obiektowego w ASP.NET Core

Programowanie obiektowe ma zasadnicze znaczenie przy tworzeniu niezawodnych i skalowalnych aplikacji w ASP.NET Core. Dzięki zasadom programowania obiektowego programiści mogą tworzyć kod, który jest modułowy i wielokrotnego użytku, co prowadzi do większej spójności i mniejszego powiązania między komponentami. W rezultacie powstaje bardziej elastyczna i łatwa w utrzymaniu architektura.

Aktualności dotyczące .NET i C#

Ostatnie aktualności dotyczące .NET i C# obejmują kilka kluczowych aktualizacji i nowości:
Te aktualizacje wskazują na ciągły rozwój ekosystemu .NET i języka C#, oferując programistom nowe narzędzia i funkcje, które mają na celu ułatwienie i przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji. Więcej informacji na temat tych aktualizacji można znaleźć na oficjalnych blogach Microsoftu i dokumentacji .NET.

Connectionstrings

Connectionstrings. Oto przykładowe Connectionstrings do najpopularniejszych baz danych.

LINQ

Language Integrated Query (LINQ) to rozszerzenie języka C# (i innych języków .NET) wprowadzone przez Microsoft. Jest to zestaw narzędzi, które pozwalają na wykonywanie zapytań do różnych źródeł danych takich jak kolekcje, bazy danych, dokumenty XML itp.

Strategy

Wzorzec strategii (Strategy pattern) jest wzorcem projektowym zastosowanym w programowaniu obiektowym, który umożliwia zamianę zachowania obiektu w czasie działania programu. Jest to przykład wzorca projektowego opartego na zasadzie “kompozycji zamiast dziedziczenia”.

Adapter

Adaptera konwertuje interfejs klasy na inny interfejs, którego oczekują klienci, pozwala klasom współpracować ze sobą, co nie byłoby możliwe z powodu niezgodnych interfejsów

Most (Bridge)

Ten wzorzec ma na celu oddzielenie abstrakcji klasy od implementacji. W rezultacie zapewnia to możliwość zastąpienia implementacji inną implementacją bez modyfikowania abstrakcji.

Fasada (Facade)

Fasada zapewnia ujednolicony interfejs do zestawu interfejsów w podsystemie. Ten wzorzec definiuje interfejs wyższego poziomu, który ułatwia korzystanie z podsystemu.

Singleton

Singleton jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który zapewnia, że klasa ma tylko jedną instancję i zapewnia globalny punkt dostępu do tej instancji.

Prototyp (Prototype)

Prototyp jest kreacyjnym wzorcem projektowym, który umożliwia kopiowanie już istniejących obiektów. To dość prosty wzorzec.