Powszechne Zasady Projektowe

Istnieje pewna liczba powszechnych zasad projektowych. Niektóre zasady projektowe mogą wydawać się banalne, ale nawet początkujący programista powinien ich przestrzegać. Jeśli sądzisz, że się z nimi nie spotkałeś to możesz się zaskoczyć, na pewno je znasz, tylko nie wiedziałeś, że mają one swoje nazwy.

Najczęściej łamane zasady czystego kodu

Ten sam kod występuje więcej niż raz. Jeśli nie jest to zamierzone, powinno zostać refaktoryzowane poprzez przeniesienie tego kodu do oddzielnej klasy i / lub metody.

Jak tworzyć wątki w C#

Jak tworzyć wątki w C#. W języku C# system wielowątkowy jest oparty na klasie Thread, która hermetyzuje wykonywanie wątków. Ta klasa zawiera kilka metod i właściwości, które pomagają w zarządzaniu i tworzeniu wątków.

StringBuilder

W sytuacjach, w których konieczne jest dokonanie wielokrotnych modyfikacji ciągu znaków, potrzebujemy klasy StringBuilder.

Jak odwrócić string?

Jak odwrócić string?
Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu

Transpozycja Tablicy

Transpozycja Tablicy. Napiszemy teraz zapytanie, które transponuje tablicę kwadratową (przełącz wiersze z kolumnami).

Odgadywanie hasła

W tym programie losujemy dowolne słowo z listy dostępnych słów. Użytkownik odgaduje słowo po literze i gra jest kontynuowana do momentu gdy użytkownik odgadnie całe słowo.

Sprawdzenie czy string jest Palindromem

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej strony jak i od prawej do lewej. Obecnie wyrażenia mające te cechę są raczej ciekawostką i używa się ich między innymi do gry słownej.

Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście.
Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.
o rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).

Klikacz klawiszy

Jak szybko potrafisz naciskać guziki na klawiaturze?
Możemy to teraz sprawdzić pisząc krótki program w C#. Poniższy kod zbiera informację o czasie, który upłynął pomiędzy kolejnymi naciśnięciami na klawiaturze.