FizzBuzz

FizzBuzz

Zadanie brzmi:
Napisz program, który wyświetla liczby od 1 do 100.
Dla liczb podzielnych przez 3 niech program wyświetli tekst “Fizz”,
dla liczb podzielnych przez 5 niech wyświetli “Buzz”,
a dla liczb podzielnych przez 15 niech wyświetli “FizzBuzz”.

Tak więc nasz kod może wyglądać tak:

private static void Method1()
{
  Enumerable.Range(1, 100).Select(x =>
  {
   var str = "";

   if (x % 3 == 0)       
     str += "Fizz";
        
   if (x % 5 == 0)        
     str += "Buzz";
        
   if (str == "")        
     str = x.ToString();
        
   return str;

  }).ToList().ForEach(Console.WriteLine);
}

Nasz kod może wyglądać również tak:

private static void Method2()
{
  Console.WriteLine(
    String.Join("\n", Enumerable.Range(1, 100)
         .Select(i => i % 15 == 0 ? "FizzBuzz"
               : i % 3 == 0 ? "Fizz"
               : i % 5 == 0 ? "Buzz"
               : i.ToString())
     ));
}

A może wyglądać również tak:

private static void Method3()
{
 for (int i = 1; i < 101; i++) 
  Console.WriteLine("{0:#;}{1:;;Fizz}{2:;;Buzz}", i % 3 * i % 5 == 0 ? 0 : i, i % 3, i % 5);   
}

Może wyglądać również zupełnie inaczej,
możecie zostawiać swoje rozwiązania w komentarzach 🙂

I teraz sprawdzamy nasze rozwiązania.

static void Main(string[] args)
{
  Method1();
  Method2();
  Method3();
}

9 comments

 1. Oto moje rozwiązanie
  for (int i = 1; i <= 100; i++)
  {
  if (i % 3 == 0 && i % 5 == 0)
  {
  Console.WriteLine("FizzBuzz");
  }
  else if (i % 3 == 0)
  {
  Console.WriteLine("Fizz");
  }
  else if (i % 5 == 0)
  {
  Console.WriteLine("Buzz");
  }
  else
  {
  Console.WriteLine(i);
  }
  }

  1. Dzięki za Twoje rozwiązanie, działa 🙂 , pozdrawiam

 2. Bardzo częste zadanie rekrutacyjne, moje rozwiązanie
  for (int i = 1; i <= 100; i++)
  {
  if (i % 15 == 0)
  Console.WriteLine("FizzBuzz");
  else if (i % 3 == 0)
  Console.WriteLine("Fizz");
  else if (i % 5 == 0)
  Console.WriteLine("Buzz");
  else
  Console.WriteLine(i);
  }

  1. Dzięki za Twoje rozwiązanie, również działa 🙂 , pozdrawiam

 3. for (int i = 1; i <= 100; i++)
  {
  string res = (i % 3 == 0 && i % 5 == 0) ? "FizzBuzz" :
  (i % 3 == 0) ? "Fizz" :
  (i % 5 == 0) ? "Buzz" :
  i.ToString();

  Console.WriteLine(res);
  }

  1. Dzięki za Twoje rozwiązanie, również oczywiście działa 🙂 , pozdrawiam

 4. ja tez mam rozwiazanie
  private static void DoFizzBuzz()
  {
  for (int i = 1; i <= 100; i++)
  {
  bool fizz = i % 3 == 0;
  bool buzz = i % 5 == 0;
  if (fizz && buzz)
  Console.WriteLine("FizzBuzz");
  else if (fizz)
  Console.WriteLine("Fizz");
  else if (buzz)
  Console.WriteLine("Buzz");
  else
  Console.WriteLine(i);
  }
  }

  1. Dzięki za Twoje rozwiązanie, również działa 🙂 , pozdrawiam

 5. Paul Getty Zwykle Twierdzil, że bezinteresowna przyjazń może istnieć tylko pomiedzy osobami o jednakowych dochodach. I ja sie po niekąd z tym zgadzam 🙂 A ty ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *