Jak sprawdzić, czy liczba całkowita jest liczbą pierwszą, czy nie jest?

Sprawdzamy, czy liczba całkowita jest liczbą pierwszą, czy nie jest?

Liczba pierwsza – to taka liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i samą siebie.

Użytkownik wprowadza liczbę całkowitą, a metoda powinna wypisać TAK lub NIE w zależności od tego, czy wejściowa liczba całkowita jest liczbą pierwszą, czy nie jest.

Logika polega na znalezieniu liczby całkowitej mniejszej lub równej pierwiastkowi kwadratowemu z wejściowej liczby całkowitej. Jeśli istnieje dzielnik liczby, który jest mniejszy niż pierwiastek kwadratowy z liczby, wówczas będzie dzielnik liczby, który jest większy niż pierwiastek kwadratowy liczby. Dlatego musimy przejść do pierwiastka kwadratowego z liczby.

Rozwiązanie

public static bool FindPrime(int number)
{
  if (number == 1) return false;
  if (number == 2) return true;
  if (number % 2 == 0) return false;

  var squareRoot = (int)Math.Floor(Math.Sqrt(number));

  for (int i = 3; i <= squareRoot; i += 2)
   if (number % i == 0) return false;     

  return true;
}

I sprawdzenie naszego rozwiązania.

static void Main(string[] args)
{
  while (true)
  {
   Console.Write("Podaj liczbe: ");
   int expression = Int32.Parse(Console.ReadLine());

   if (FindPrime(expression))
     Console.WriteLine("TAK");
   else
     Console.WriteLine("NIE");
   
   Console.ReadLine();
   Console.Clear();
  }    
}

I prezentacja wyniku z konsoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *