Transpozycja Tablicy

Transpozycja Tablicy

Napiszemy teraz zapytanie, które transponuje tablicę kwadratową (przełącz wiersze z kolumnami).

Oczekiwane dane wejściowe i wyjściowe

[1,1,1,1  [1,2,3,4

 2,2,2,2   1,2,3,4

 3,3,3,3  → 1,2,3,4

 4,4,4,4]  1,2,3,4]

Rozwiązanie:

public class TransposeAnArray
{
  public static void Main()
  {
   var array = new int[][] {new int[]{ 1, 2, 3, 4, 5 },
                new int[]{ 6, 7, 8, 9, 10 },
                new int[]{ 11, 12, 13, 14, 15 },
                new int[]{ 16, 17, 18, 19, 20 },
                new int[]{ 21, 22, 23, 24, 25 }};

   var transposedArray = Enumerable.Range(0, array.Length).Select(x => array.Select(y => y[x]));

   foreach (var row in transposedArray)
   {
     foreach (var number in row)
     {
      Console.Write(number + " ");
     }
     Console.WriteLine();
   }
  }
}

I prezentacja wyniku z konsoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *