Jak Odwrócić String?

Jak Odwrócić String?

Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu

wejscie: string do odwrócenia
wyjscie: ainecórwdo od gnirts

Rozwiązanie

private static void ReverseString(string str)
{
  char[] charArray = str.ToCharArray();
  for (int i = 0, j = str.Length - 1; i < j; i++, j--)
  {
   charArray[i] = str[j];
   charArray[j] = str[i];
  }
  string reversedstring = new string(charArray);
  Console.WriteLine(reversedstring);
}

I sprawdzenie naszego rozwiązania.

static void Main(string[] args)
{    
  var words = "string do odwrócenia  , super";

  // Odwrócenie LITER w stringu metoda 
  ReverseString(words);
}

I prezentacja wyniku z konsoli.

A teraz zrobimy odwracanie kolejności całych słów nie liter!

wejscie: string do odwrócenia
wyjscie: odwrócenia do string

Rozwiązanie
private static void ReverseWordInString(string words)
{
  var rev = words.Split(' ').Where(x => !String.IsNullOrEmpty(x)).Reverse();

  Console.WriteLine(string.Join(" ", rev));
}
I sprawdzenie naszego rozwiązania.
static void Main(string[] args)
{    
  var words = "string do odwrócenia  , super";

  ReverseString(words);

  ReverseWordInString(words);
}

I prezentacja wyniku z konsoli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *