Poprawność rozmieszczonych nawiasów

Napiszemy funkcję sprawdzającą poprawność rozmieszczonych nawiasów w stringu. Będziemy sprawdzać ciąg pod kątem zrównoważonego nawiasu, czyli czy wszystkie nawiasy otwierające mają nawias zamykający i czy są one logicznie umieszczone w ciągu. Takie sprawdzanie może służyć do sprawdzania plików xml, json itp…

Klasyfikacja Algorytmów

Istnieje wiele różnych sposobów klasyfikacji algorytmów. Możemy je klasyfikować ze względu na:

Algorytm

Algorytm to zestaw ściśle określonych czynności, które prowadzą do wykonania określonego zadania. Algorytm określa sposób rozwiązania problemu i ma on zastosowanie w różnych dziedzinach.