Tablica – Wybieranie elementu

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi wybrać miesiąc według numeru. Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń, więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń. Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty i tak dalej…

Wyliczanie tablicy – foreach

Bardzo częstym zadaniem związanym z kolekcjami jest to, że potrzebujesz zrobić coś z każdym elementem w kolekcji po kolei. Na Przykład z tablicą byłoby że potrzebujemy wymienić wszystkie miesiące roku w kolejności. Pokażę ci to.
Mamy tablicę miesięcy w roku.

Tablica. (Zbiór uporządkowany o ustalonym rozmiarze)

Tablica jest zindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. Dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności.

Co to jest kolekcja?

W prawdziwym świecie nie musisz się zwykle zajmować danymi w małych ilościach, niewielkich fragmentach. Nie. Twoje dane przychodzą do ciebie w grupach, stosach. I będziesz potrzebować całkiem potężnych narzędzi do uporządkowania tego wszystkiego. I tu właśnie pojawiają się kolekcje.

Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out

Stack

Stos to typ kolekcji z zachowaniem Last-In-First-Out (LIFO). Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł

HashSet

Zestaw HashSet reprezentuje zestaw unikalnych elementów, podobnie jak zestaw matematyczny

Słownik

Słownik to typ kolekcji, który jest przydatny, gdy potrzebujesz szybkiego wyszukiwania według kluczy.

Lista

List, reprezentuje listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu.

Implement Stack

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop. Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push. Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue. Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue. Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue. Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.

Wprowadzenie do SortedSet w C#

W języku C# SortedSet to kolekcja obiektów w kolejności posortowanej. Należy do kolekcji typów ogólnych i jest zdefiniowana w przestrzeni nazw System.Collections.Generic.