Tablica – Wybieranie elementu

Tablica – Wybieranie elementu

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi wybrać miesiąc według numeru.

Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń, więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń. Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty i tak dalej…

Console.WriteLine("Which month do you want to display?");
Console.WriteLine("January = 1, February = 2, etc. : ");
            
int month = int.Parse(Console.ReadLine());
string chosenMonth = monthsOfYear[month];

Console.WriteLine($"That month is {chosenMonth}");

Po raz kolejny możecie zobaczyć tablicę monthsOfYear, która zawiera nazwy wszystkich miesiecy. I pierwszą rzeczą, którą robi aplikacja, jest odczytanie tego co użytkownik wpisuje korzystając z Console.ReadLine. Console.ReadLine zawsze zwraca string zawierający tekst wpisany przez użytkownika, więc konwertujemy go na liczbę całkowitą.

Dla uproszczenia nie sprawdzamy tutaj błędów, po prostu ufamy, że użytkownik naprawdę wpisał liczbę całkowitą i przechowujemy ją w zmiennej, którą nazywam month, i teraz nadchodzi interesujący kawałek, jak wyświetlić prawidłowy miesiąc?

 Dostęp do elementów tablicy jest możliwy dzięki operatorowi indeksu.

string chosenMonth = monthsOfYear[month];

Tworzę zmienną o nazwie chosenMonth i ustawiamy ją na wartość monthsOfYear, nawiasy kwadratowe month i jest to podstawowa rzecz dla wszystkich kolekcji.
Jeśli chcemy wyszukać element w kolekcji, możemy to zrobić, umieszczając nawiasy kwadratowe za zmienną kolekcji.

Nawiasy kwadratowe oznaczają, pobierz ten element z kolekcji, a następnie w nawiasach kwadratowych znajduje się informacja, która mówi komputerowi, który element chcemy.

W przypadku tablic zawsze określasz element za pomocą numeru, a powodem tego jest to, że tablice są uporządkowane. Tak więc tablice mają pierwszy element,
następnie drugi element i trzeci element i tak dalej. Tak działają tablice.                    

Podajesz numer, który mówi, który element chcesz, a ta liczba przy okazji, jest nazywana indeksem. Ta zmienna przechowuje indeks miesiąca.

Sprawdź i zobacz, czy ten kod działa 🙂

Pamiętaj, że tablice są indeksowane od zera!!!

Jeśli chodzi o tablice w C#, pierwszy element ma poprawnie numer 0
lub bardziej poprawnie indeks 0, a następnie drugi element jako indeks 1 i tak dalej.
To mam na myśli przez indeksowanie od zera!

Całościowe omówienie tematu kolekcji (tablica, lista, kolejka, stos, słownik).
Wiele przydatnych wskazówek i dobrych praktyk dostępne jest na kursie:

https://dev-hobby.pl/kursy/c-wprowadzenie-do-kolekcji/

1 comment

  1. Brawo tak trzymać. Widać, że dbasz o merytoryczne wpisy na Twoim blogu, Dzięki i zapraszam do siebie…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *