Tablica. (Zbiór uporządkowany o ustalonym rozmiarze)

Tablica. (Zbiór uporządkowany o ustalonym rozmiarze)

Tablica jest zindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. Dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności.

Jako przykład wyobraź sobie, że z jakiegoś powodu musimy przechowywać miesiące w roku. Jest dwanaście miesięcy i zawsze będzie dwanaście miesięcy to jest stały rozmiar, a miesiące mają również określoną kolejność.

Luty zawsze przychodzi po styczniu, marzec zawsze przychodzi po lutym, kwiecień zawsze przychodzi po marcu i tak dalej.
I Teraz w naszym pierwszym demo, wykorzystam miesiące w roku jako przykład, aby pokazać, jak utworzyć instancję tablicy i wyświetlić wszystkie jej elementy.
Gdybym chciał jednego stringa jedna zmienną typu string, zrobiłbym coś takiego,

string january = 

a następnie zainicjalizował go odpowiednim tekstem, = “January”;

string january = = "January"; 

ale powiedziałem, że chcemy wszystkie miesiące w roku, więc to dwanaście stringów, więc potrzebujemy kolekcji stringów. Napiszę teraz potrzebny nam kod.

string[] monthsOfYear = { 
        "January", 
        "February", 
        "March", 
        "April", 
        "May", 
        "June", 
        "July", 
        "August", 
        "September", 
        "October", 
        "November", 
        "December" 
      }; 

Deklaruję typ jako ciąg znaków, po którym następują nawiasy kwadratowe. Te nawiasy kwadratowe są kluczowe. To one mówią kompilatorowi, że nie jest to pojedynczy string, ale tablica stringów lub dowolnego innego typu który znajduje się przed nawiasami kwadratowymi.

Tablicę można zainicjalizować w momencie jej tworzenia przez dostarczenie listy wartości ograniczonych nawiasami klamrowymi.

Aby zainicjować tablicę, możesz zobaczyć, że wymieniłem wszystkie dwanaście stringów, które się w niej znajdą, oddzielone przecinkami.
I mam nawiasy klamrowe wokół całego zestawu stringów, a ponieważ cała ta rzecz jest pojedynczą instrukcją w języku C#, na końcu jest średnik.

Istnieją inne sposoby inicjowania tablicy, które omówię w innym wpisie, ale to jest najprostszy sposób, jeśli z góry wiesz, jakie dane trafią do tablicy.

Całościowe omówienie tematu kolekcji (tablica, lista, kolejka, stos, słownik).
Wiele przydatnych wskazówek i dobrych praktyk dostępne jest na kursie:

https://dev-hobby.pl/kursy/c-wprowadzenie-do-kolekcji/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *