Tablice a inne kolekcje.

Tablice a inne kolekcje.

Pokazałem już trochę na temat tablic, ale tak naprawdę, już nauczyliście się więcej niż myślicie, ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji.
Nawiasy kwadratowe służą do identyfikacji elementu tablicy,
używamy pętli foreach do wyliczenia każdego elementu w tablicy,
indeksowanie zaczynające się od 0.

Te pomysły nie dotyczą tylko tablic, te same zasady i ogólnie taka sama składnia działają w przypadku kolekcji w ogóle, w tym dla listy i słownika. I to jest świetne, ponieważ naprawdę pomaga w pracy z kolekcjami. Za każdym razem, gdy spotykasz nową kolekcję, możesz po prostu użyć tej samej składni, którą już znasz.

Mam nadzieję, dało Ci dobre wprowadzenie do kolekcje skupiając się na tablicach.
Nauczyłeś się, że kolekcje to typy, które grupują wiele obiektów razem.

Możesz użyć pętli foreach, aby wyliczyć wszystkie elementy w kolekcji,
zwykle używasz składni nawiasu kwadratowego do identyfikowania elementów w kolekcji, lub gdy chcesz odczytać, czy zapisać element kolekcji,
ale kiedy używasz składni nawiasu kwadratowego, musisz używać indeksowania od zera

Całościowe omówienie tematu kolekcji (tablica, lista, kolejka, stos, słownik).
Wiele przydatnych wskazówek i dobrych praktyk dostępne jest na kursie:

https://dev-hobby.pl/kursy/c-wprowadzenie-do-kolekcji/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *