Linear Search

Linear Search

Let’s say we have array[] that consists of n elements.
And now our task is to write a method that will find the element selected by us in this array.

Linear Search

Wyszukiwanie liniowe

Powiedzmy, że mamy tablicę array[] która składa się z n elementów.
I teraz naszym zadaniem jest napisać metodę, która znajdzie wybrany przez Nas element w tej tablicy.

Selection Sort

The selection sort algorithm sorts an array by repeatedly finding the minimum element from unsorted part and putting it at the beginning.

Sortowania Według Wyboru

Algorytm sortowania sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element z nieposortowanej części tablicy i umieszczając go na początku. Algorytm utrzymuje dwie podrzędne tablice w danej tablicy.

Bubble sort

Bubble sort is the simplest sorting algorithm that works by repeatedly replacing adjacent items if they are in the wrong order.

Sortowanie Bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe to najprostszy algorytm sortowania, który działa poprzez wielokrotne zamianie sąsiednich elementów, jeśli są one w niewłaściwej kolejności.

Czy potrzebujesz dyplomu, aby zostać programistą

Czy Potrzebujesz Dyplomu, Aby Zostać Programistą?

​Dyplom może być początkiem dobrej kariery, ale nie sądzę, żeby dyplom był jedyną drogą do sukcesu. Nie ma nic złego w byciu programistą samoukiem. Jeszcze nie tak dawno studia decydował o uzyskaniu dobrze płatnej pracy w dowolnej dziedzinie. Ale świat się zmienił…

Sortowanie przez wstawianie

Insertion Sort

Insertion sort is a simple sort algorithm
that works similar to the way playing cards sort.

Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie Przez Wstawianie

Sortowanie przez wstawianie to prosty algorytm sortowania,
który działa podobnie do sposobu sortowania kart do gry.