Lista – możliwości wykorzystania listy.

Listy są bardzo podobne do tablic, ale w przeciwieństwie do tablic można zmieniać ich rozmiar. To sprawia, że listy są bardzo przydatne do przechowywania danych, gdy nie wiesz, ile elementów będziesz musiał przechowywać w momencie tworzenia kolekcji.

Co to jest kolekcja?

W prawdziwym świecie nie musisz się zwykle zajmować danymi w małych ilościach, niewielkich fragmentach. Nie. Twoje dane przychodzą do ciebie w grupach, stosach. I będziesz potrzebować całkiem potężnych narzędzi do uporządkowania tego wszystkiego. I tu właśnie pojawiają się kolekcje.

Tablica – Importowanie danych z pliku cz.2

Co tutaj robimy. Pierwsze tworzymy instancję tablicy miast dokładnie tylu ile przekazujemy w parametrze do metody. Następnie tworzymy instancję StreamReadera, który jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych.

Tablica – Importowanie danych z pliku

Tematem tego wpisu będzie Importowanie danych z pliku, który zawiera informacje o populacji ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych, plik CSV, a nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do tablicy aby nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić je na ekranie.

Wprowadzenie do SortedSet w C#

W języku C# SortedSet to kolekcja obiektów w kolejności posortowanej. Należy do kolekcji typów ogólnych i jest zdefiniowana w przestrzeni nazw System.Collections.Generic.

Implementowanie Stosu

Stos to struktura danych typu LIFO (Last In, First Out), co oznacza, że ​​pierwszy element dodany do stosu jest ostatnim, który zostanie z niego usunięty. Stosy są powszechnie używane w informatyce do różnych celów, takich jak cofanie operacji, wyrażenia arytmetyczne i wywoływanie funkcji.

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue. Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue. Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue. Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.

Stack

Stos to typ kolekcji z zachowaniem Last-In-First-Out (LIFO). Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł

Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out

HashSet

Zestaw HashSet reprezentuje zestaw unikalnych elementów, podobnie jak zestaw matematyczny

Słownik

Słownik to typ kolekcji, który jest przydatny, gdy potrzebujesz szybkiego wyszukiwania według kluczy.

Lista part.7 – wydajność.

Chcę teraz zakończyć ostrzeżeniem o wydajności. Widzisz, tylko dlatego, że możesz łatwo wstawiać i usuwać elementy niekoniecznie oznacza, że powinieneś. Pomyśl o akcji polegającej na dodawaniu elementów na końcu listy.