Lista part.7 – wydajność.

Chcę teraz zakończyć ostrzeżeniem o wydajności. Widzisz, tylko dlatego, że możesz łatwo wstawiać i usuwać elementy niekoniecznie oznacza, że powinieneś. Pomyśl o akcji polegającej na dodawaniu elementów na końcu listy.

Lista part.6 – wstawianie, wyszukiwanie …

Prawie każda kolekcja ma właściwość, która powie Ci, ile elementów jest w kolekcji, ale dla prawie wszystkich kolekcji ta właściwość nazywa się Count. Natomiast Tablica jest dość dziwnym wyjątkiem, tablica różni się od wszystkich innych kolekcji gdyż ta właściwość nazywa się Length.

Lista part.5 – Import danych z pliku.

Teraz nadszedł czas na demo. Kiedy omawialiśmy tablice stworzyłem demo,
które wyświetlało 7 pierwszych miast zaimportowanych z pliku CSV.
Teraz zamierzam zmodyfikować to demo, aby zamiast importować tylko 7 miast, importować i wyświetlać wszystkie miasta. Mamy nasz CsvReader.

Lista part.4 – typ generyczny.

Teraz porozmawiamy o składni nawiasu kątowego. Jeśli znasz typy generyczne w C#, to rozpoznasz, że nawiasy kątowe oznaczają Lista od T jako typ ogólny (generyczny).

Lista part.3 – Dodawanie Elementów.

Powiedzmy, że chcemy przechowywać na liście miesiące, więc musimy do niej dodać elementy i robimy to po prostu wywołując metodę o nazwie add(). Zróbmy to teraz.

Lista part.2 – odczyt danych.

Lista jest bardzo podobna do tablicy, z tym wyjątkiem, że nie ma ustalonego rozmiaru. Możemy dowolnie dodawać do niej dowolną liczbę elementów, kiedy tylko chcemy.

Lista – możliwości wykorzystania listy.

Listy są bardzo podobne do tablic, ale w przeciwieństwie do tablic można zmieniać ich rozmiar. To sprawia, że listy są bardzo przydatne do przechowywania danych, gdy nie wiesz, ile elementów będziesz musiał przechowywać w momencie tworzenia kolekcji.

Tablica – Importowanie danych z pliku cz.2

Co tutaj robimy. Pierwsze tworzymy instancję tablicy miast dokładnie tylu ile przekazujemy w parametrze do metody. Następnie tworzymy instancję StreamReadera, który jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych.

Tablica – Importowanie danych z pliku

Tematem tego wpisu będzie Importowanie danych z pliku, który zawiera informacje o populacji ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych, plik CSV, a nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do tablicy aby nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić je na ekranie.

Tablice a inne kolekcje.

Pokazałem już trochę na temat tablic, ale tak naprawdę, już nauczyliście się więcej niż myślicie, ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji.

Tablica – Edycja Tablicy

Do tej pory pokazałem wam dwa różne sposoby odczytu danych znajdujących się w tablicy. Wyliczanie wszystkich elementów i wyszukiwanie poszczególnych elementów w tablicy. Teraz nadszedł czas, aby spróbować zmodyfikować tablicę.

Tablica – Wybieranie elementu

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi wybrać miesiąc według numeru. Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń, więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń. Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty i tak dalej…