Stack

Stos to typ kolekcji z zachowaniem Last-In-First-Out (LIFO). Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł

Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out

HashSet

Zestaw HashSet reprezentuje zestaw unikalnych elementów, podobnie jak zestaw matematyczny

Słownik

Słownik to typ kolekcji, który jest przydatny, gdy potrzebujesz szybkiego wyszukiwania według kluczy.

Lista part.7 – wydajność.

Chcę teraz zakończyć ostrzeżeniem o wydajności. Widzisz, tylko dlatego, że możesz łatwo wstawiać i usuwać elementy niekoniecznie oznacza, że powinieneś. Pomyśl o akcji polegającej na dodawaniu elementów na końcu listy.

Lista part.6 – wstawianie, wyszukiwanie …

Prawie każda kolekcja ma właściwość, która powie Ci, ile elementów jest w kolekcji, ale dla prawie wszystkich kolekcji ta właściwość nazywa się Count. Natomiast Tablica jest dość dziwnym wyjątkiem, tablica różni się od wszystkich innych kolekcji gdyż ta właściwość nazywa się Length.

Lista part.5 – Import danych z pliku.

Teraz nadszedł czas na demo. Kiedy omawialiśmy tablice stworzyłem demo,
które wyświetlało 7 pierwszych miast zaimportowanych z pliku CSV.
Teraz zamierzam zmodyfikować to demo, aby zamiast importować tylko 7 miast, importować i wyświetlać wszystkie miasta. Mamy nasz CsvReader.

Lista part.4 – typ generyczny.

Teraz porozmawiamy o składni nawiasu kątowego. Jeśli znasz typy generyczne w C#, to rozpoznasz, że nawiasy kątowe oznaczają Lista od T jako typ ogólny (generyczny).

Lista part.3 – Dodawanie Elementów.

Powiedzmy, że chcemy przechowywać na liście miesiące, więc musimy do niej dodać elementy i robimy to po prostu wywołując metodę o nazwie add(). Zróbmy to teraz.

Lista part.2 – odczyt danych.

Lista jest bardzo podobna do tablicy, z tym wyjątkiem, że nie ma ustalonego rozmiaru. Możemy dowolnie dodawać do niej dowolną liczbę elementów, kiedy tylko chcemy.

Lista

List, reprezentuje listę obiektów, do których można uzyskać dostęp za pomocą indeksu.

Tablice a inne kolekcje.

Pokazałem już trochę na temat tablic, ale tak naprawdę, już nauczyliście się więcej niż myślicie, ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji.