Formatowanie daty w ciągach

Formatowanie daty w ciągach

Możesz także użyć metody DateTime.ToString do sformatowania obiektu DateTime.
Spowoduje to uzyskanie tego samego wyniku.