Implement Stack

Implementowanie Stosu

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop.
Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push.
Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.
Można zajrzeć do następnego elementu, który wyjdzie ze stosu i służy do tego metoda Peek.

Utworzymy teraz nasz własny stos.

Rozpoczniemy od zdefiniowania interface.

namespace MyStack
{
  interface IStack 
  {
    void Push(object element);
    object Pop();
    object Peek();
    bool isEmpty();
    void Display();
  }
}

Teraz zaimplementujemy nasz stos.

using System;

namespace MyStack
{
  public class MyStack : IStack
  {
    private int stackSize;
    public int top;
    public object[] item;

    public int StackSize
    {
      get { return stackSize; }
      set { stackSize = value; }
    }
    public MyStack()
    {
      StackSize = 10;
      item = new object[StackSize];
      top = -1;
    }
    public MyStack(int capacity)
    {
      StackSize = capacity;
      item = new object[StackSize];
      top = -1;
    }
    public bool isEmpty()
    {
      if (top == -1) return true;

      return false;
    }
    public void Push(object element)
    {
      if (top == (stackSize - 1))
        Console.WriteLine("Stos jest pełny!");
      else
      {
        item[++top] = element;
        Console.WriteLine("Element został pomyślnie dodany!");
      }
    }
    public object Pop()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
        return item[top--];
    }
    public object Peek()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Stos jest pusty!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
        return item[top];
    }
    public void Display()
    {
      if (top == -1)
        Console.WriteLine("Brak elementów do wyświetlenia");

      for (int i = top; i > -1; i--)
        Console.WriteLine("Element{0}: {1}", (i + 1), item[i]);
    }
  }
}

I teraz skorzystamy z naszego stosu w aplikacji.

using System;

namespace MyStack
{
  public class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      MyStack stack = new MyStack();

      while (true)
      {
        int choice = DisplayMenu();

        WorkWithAChoice(stack, choice);

        BackToMenu();
      }
    }

    private static int DisplayMenu()
    {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nStos MENU (rozmiar -- 20)");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1. Dodaj element.");
      Console.WriteLine("2. Usuń element.");
      Console.WriteLine("3. Zobacz element.");
      Console.WriteLine("4. Wyświetl elementy stosu.");
      Console.WriteLine("5. Koniec programu");
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Dokonaj wyboru co chcesz zrobić: ");
      int.TryParse(Console.ReadLine(), out int result);

      return result;
    }

    private static void WorkWithAChoice(MyStack stack, int choice) 
    {
      switch (choice)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Wpisz element: ");
          stack.Push(Console.ReadLine());
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("Element usunięty: {0}", stack.Pop());
          break;
        case 3:
          Console.WriteLine("Element na szczycie stosu to: {0}", stack.Peek());
          break;
        case 4:
          stack.Display();
          break;
        case 5:
          Environment.Exit(1);
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Dokonałeś niewłaściwego wyboru!");
          break;
      }
    }
    private static void BackToMenu()
    {
      Console.WriteLine("Nacisnij Enter aby przejsc do Menu");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *