Instrukcje iteracyjne – while

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

 • for
 • foreach
 • while
 • do while

Pętla while

Instrukcja while wykonuje kod aż do momentu spełnienia warunku zakończenia.
Ważne jest, aby warunek zakończenia został osiągnięty; w przeciwnym wypadku pętla będzie nieskończona, co spowoduje maksymalne obciążenie komputera i zablokuje program.
Warto tutaj zwrócić uwagę na przypadek, gdy warunek zakończenia jest np. parzystą liczbą, a iteracja odbywa się tylko po nieparzystych liczbach.
Aby zabezpieczyć się przed sytuacją, w której nie zostanie osiągnięty warunek zakończenia, należy zastosować operator <= zamiast ==.
Warunek zakończenia, czyli wyrażenie sterujące w pętli while, jest wymagany.

Składnia instrukcji while jest następująca:

while (wyrażenie) 
   instrukcja1 

gdzie:

 • wyrażenie — wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool (wymagane);
 • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji while:

while (warunek_zakończenia) 
{  
     // instrukcje do wykonania, inkrementacja pętli
} 

Pętlę while można tworzyć za pomocą snippetu while.
Wpisz słowo while, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.

5 comments

 1. Twoje doświadczenia są inspirujące. Chętnie bym się dowiedział, czy masz jeszcze jakieś rady dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z językiem C#

 2. Fantastyczny artykuł! Znacznie mi pomógł w zrozumieniu

 3. Dobrze, że poruszyłeś temat. To rzeczywiście ważne i często pomijane zagadnienie

 4. Mam nadzieję, że napiszesz więcej na ten temat w przyszłości. Z chęcią zgłębiłbym ten temat bardziej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *