Instrukcje iteracyjne – for

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

 • for
 • foreach
 • while
 • do while

Pętla for

W pętli for decyduje się, ile iteracji ma zostać wykonanych.
Wyrażenia sterujące nie są wymagane.
W przypadku pętli for bez instrukcji sterujących pętla taka zachowuje się jak nieskończona pętla.
Aby z niej wyjść, należy użyć instrukcji break.

W pętli for można zadeklarować kilka zmiennych iteracyjnych widzianych tylko w obrębie pętli, należy jednak pamiętać, że muszą to być zmienne tego samego typu.
Zmienne są iterowane pierwszy raz po pierwszym wykonaniu instrukcji. Istnieje również możliwość pominięcia iteracji w nagłówku pętli i umieszczenia go razem z instrukcjami w ciele pętli, co nie przeszkodzi w poprawnym działaniu pętli.

Składnia instrukcji for jest następująca:

for ([inicjatory];[wyrażenie];[iteratory]) 
  instrukcja1 

gdzie:

 • wyrażenie — wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool (opcjonalne), w przypadku braku wyrażenia kończącego domyślnie przyjmowana jest wartość true;
 • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli;
 • inicjatory — lista instrukcji lub wyrażeń inicjujących oddzielonych przecinkami (opcjonalne);
 • iteratory — lista wyrażeń operujących na licznikach (opcjonalne).

Przykładowy kod rozbudowanej instrukcji for:

for (int i = 1, j = 20; i <= 10 || j<=40 ; i++, j+=2) 
{  
   Console.WriteLine(„Wypisz i: {0} oraz j: {1}”,i,j); 
} 

Pętlę for można tworzyć za pomocą snippetu for.
Wpisz słowo for, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *