Instrukcje iteracyjne – do while

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

 • for
 • foreach
 • while
 • do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz. Należy tutaj zauważyć, że inkrementacja zmiennej następuje jeszcze przed pierwszym sprawdzeniem warunku.

Składnia instrukcji do while jest następująca:

do 
instrukcja1 
while (wyrażenie) 

gdzie:

 • wyrażenie — wyrażenie kończące działanie pętli, wartość bool (wymagane);
 • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli.

Przykładowy kod instrukcji do while:

do 
{  
   // instrukcje do wykonania, inkrementacja pętli
} 
while (warunek zakończenia); 

Pętlę do while można tworzyć za pomocą snippetu do.
Wpisz słowo do, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.

1 comment

 1. Paul Getty Zwykle Twierdzil, że bezinteresowna przyjazń może istnieć tylko pomiedzy osobami o jednakowych dochodach. I ja sie po niekąd z tym zgadzam 🙂 A ty ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *