Instrukcje iteracyjne – foreach

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

 • for
 • foreach
 • while
 • do while

Pętla foreach

Pętla foreach służy do operowania na elementach tablicy, łańcuchach lub kolekcji.
Najważniejszą różnicą w porównaniu do pętli for jest to, że nie można zmieniać liczby elementów w kolekcji, po której się iteruje, a więc nie da się dodawać i usuwać elementów ani zmieniać wartości zmiennych, po których się iteruje.
Pętla ta ma jedną wielką zaletę — zapobiega przekroczeniu indeksu tabeli lub bufora.
Pętla foreach jest bardzo przydatna w pracy z kolekcjami zwracanymi z zapytań LINQ.

Składnia instrukcji foreach jest następująca:

foreach (typ identyfikator in wyrażenie) 
   instrukcja1

gdzie:

 • wyrażenie — kolekcja lub tablica wartości pozwalających na konwertowanie na typ danych identyfikatora (wymagane);
 • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli;
 • typ — typ danych elementu zbioru (wymagane);
 • identyfikator — nazwa zmiennej dla pojedynczego elementu zbioru (wymagane).

Przykładowy kod instrukcji foreach:

string strTekst = "Jakiś tekst"; 

foreach (char znak in strTekst) 
{  
   // instrukcje do wykonania w pętli
} 

Pętlę foreach można tworzyć za pomocą snippetu foreach.
Wpisz słowo foreach, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *