Instrukcje iteracyjne – foreach

W przypadku gdy zachodzi potrzeba ponownego wykonania tej samej instrukcji lub grupy instrukcji, należy skorzystać z pętli, czyli instrukcji iteracyjnych.

Pętla to nic innego jak wielokrotne wykonywanie tych samych instrukcji. Wyróżnia się następujące typy instrukcji iteracyjnych:

  • for
  • foreach
  • while
  • do while

Pętla foreach

Pętla foreach służy do operowania na elementach tablicy, łańcuchach lub kolekcji.
Najważniejszą różnicą w porównaniu do pętli for jest to, że nie można zmieniać liczby elementów w kolekcji, po której się iteruje, a więc nie da się dodawać i usuwać elementów ani zmieniać wartości zmiennych, po których się iteruje.
Pętla ta ma jedną wielką zaletę — zapobiega przekroczeniu indeksu tabeli lub bufora.
Pętla foreach jest bardzo przydatna w pracy z kolekcjami zwracanymi z zapytań LINQ.

Składnia instrukcji foreach jest następująca:

gdzie:

  • wyrażenie — kolekcja lub tablica wartości pozwalających na konwertowanie na typ danych identyfikatora (wymagane);
  • instrukcja1 — instrukcja lub grupa instrukcji wykonywanych w pętli;
  • typ — typ danych elementu zbioru (wymagane);
  • identyfikator — nazwa zmiennej dla pojedynczego elementu zbioru (wymagane).

Przykładowy kod instrukcji foreach:

Pętlę foreach można tworzyć za pomocą snippetu foreach.
Wpisz słowo foreach, a następnie kliknij dwukrotnie klawisz Tab.