C# – Tworzenie pliku Excel. część 2.

C# – Tworzenie pliku Excel. część 2.

Dodamy teraz arkusz stylów do Exela.
Utworzymy nową metodę GenerateStylesheet(), która zwraca obiekt StyleSheet.

private Stylesheet GenerateStylesheet()
{
  Stylesheet styleSheet = null;  
  return styleSheet;
}

Utworzymy teraz Czcionki – Fonty.

Czcionki mogą mieć jedno lub więcej elementów podrzędnych Font, z których każdy ma inne właściwości, takie jak FontSize, Bold, Color itp. Dodamy teraz kod w metodzie GenerateStyleSheet:

Fonts fonts = new Fonts(
  new Font( 
    new FontSize() { Val = 10 }
  ),
  new Font( 
    new FontSize() { Val = 14 },
    new Bold(),
    new Color() { Rgb = "FFFFFF" }
  )
);

Zwróć uwagę, że dodajemy dwa elementy podrzędne Font do obiektu Fonts. Pierwszy z nich to domyślna czcionka używana przez wszystkie komórki, a druga jest specyficzna dla nagłówka.

Teraz dodamy wypełnienie.

Wypełnienia mogą mieć co najmniej jeden element podrzędny Fill, dla którego można ustawić jego kolor ForegroundColor.

Fills fills = new Fills(
  new Fill(new PatternFill() { PatternType = PatternValues.None }),
  new Fill(new PatternFill() { PatternType = PatternValues.Gray125 }),       
  new Fill(new PatternFill(new ForegroundColor { Rgb = new HexBinaryValue() { Value = "66666666" } }) { PatternType = PatternValues.Solid })
);

Excel musi mieć domyślnie pierwsze dwa. Trzeci to styl, jaki chcemy mieć dla naszych komórek nagłówkowych; szare pogrubione tło.

Teraz obramowania – Borders.

Obramowania mogą mieć jedno lub więcej elementów podrzędnych Border, z których każde określa, jak powinno wyglądać obramowanie:

Borders borders = new Borders(
  new Border(),
  new Border(
    new LeftBorder(new Color() { Auto = true }) { Style = BorderStyleValues.Dotted },
    new RightBorder(new Color() { Auto = true }) { Style = BorderStyleValues.Dotted },
    new TopBorder(new Color() { Auto = true }) { Style = BorderStyleValues.Thin },
    new BottomBorder(new Color() { Auto = true }) { Style = BorderStyleValues.Thin },
    new DiagonalBorder())
);

Pierwsza to ramka domyślna, a druga to nasza niestandardowa ramka.

CellFormats

Teraz, gdy ustawilismy nasze niestandardowe formatowanie, możemy utworzyć CellFormats, które mają jedno lub wiele elementów potomnych CellFormat. A Każdy CellFormat otrzymuje indeks Czcionki, Obramowania, Wypełnienie itp. Z którym będzie skojarzony:

CellFormats cellFormats = new CellFormats(
  new CellFormat(),
  new CellFormat { FontId = 0, FillId = 0, BorderId = 1, ApplyBorder = true }, 
  new CellFormat { FontId = 1, FillId = 2, BorderId = 1, ApplyFill = true }
);

Na koniec inicjalizujemy obiekt Stylesheet:

styleSheet = new Stylesheet(fonts, fills, borders, cellFormats);

Teraz możemy dodać styl do skoroszytu.

WorkbookStylesPart stylePart = workbookPart.AddNewPart<WorkbookStylesPart>();
stylePart.Stylesheet = GenerateStylesheet();
stylePart.Stylesheet.Save();

Dodajemy styl do komórek

Teraz, gdy mamy dodany styl do skoroszytu, możemy określić, jaki styl ma posiadać każda komórka. Każda Cell ma właściwość o nazwie StyleIndex, która pobiera indeks stylu, który chcemy zastosować do tej komórki. Modyfikujemy i przekazujemy pożądany indeks stylu:

Row row = new Row();
  row.Append(new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 2 },
    new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 2 },
    new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 2 });

  sheetData.AppendChild(row);

  for (int i = 0; i < 20; i++)
  {
    row = new Row();
    row.Append(new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test " + i), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 },
     new Cell() { CellValue = new CellValue("napis test "), DataType = CellValues.String, StyleIndex = 1 });

  sheetData.AppendChild(row);
}

Możemy dodać niestandardową szerokość kolumn.

Columns columns = new Columns(
    new Column 
    {
      Min = 1,
      Max = 1,
      Width = 30,     
      CustomWidth = true   
    },
    new Column 
    {
      Min = 2,
      Max = 5,
      Width = 20,
      CustomWidth = true
    },
    new Column 
    {
      Min = 6,
      Max = 6,
      Width = 40,
      CustomWidth = true
    }
    ...
    );

Na koniec musimy dołączyć kolumny do arkusza roboczego.

workheetPart.Worksheet.AppendChild(columns);

Uruchom aplikację i sprawdź wygenerowany plik Excel!

https://github.com/mariuszjurczenko/ExcelOpenXml

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *