Implement Stack

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop.
Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push.
Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.
Można zajrzeć do następnego elementu, który wyjdzie ze stosu i służy do tego metoda Peek.

Utworzymy teraz nasz własny stos.

Rozpoczniemy od zdefiniowania interface.

Teraz zaimplementujemy nasz stos.

I teraz skorzystamy z naszego stosu w aplikacji.