Queue

Queue<T>
Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out (FIFO) pierwszy przyszedł pierwszy wyszedł. Użyj kolejki, gdy pierwszy z przechowywanych obiektów w kolekcji, ma być pierwszym z którego skorzystasz. np.

 • ludzie czekający w kolejce
 • samochody poruszające się po jednokierunkowej ulicy
 • wszystko co jest realizowane według zasady pierwszy przyszedł, pierwszy wyszedł.        

Trzy główne operacje w kolejce obejmują:

 • Enqueue: dodawanie elementu na końcu kolejki
 • Dequeue: usunięcie elementu z przodu kolejki
 • Peek: sprawdzanie elementu z przodu bez usuwania go.


Oto jak możesz użyć kolejki:

var queue = new Queue<string>();
 
// Dodaj element do kolejki
queue.Enqueue("Hello");
 
// Sprawdź, czy kolejka zawiera dany element
var contains = queue.Contains("Hello");
 
//Usuń i zwróć element z przodu kolejki
var front = queue.Dequeue();
 
// Podejżyj element z przodu, nie usuwając go
var top = queue.Peek();
       
// Usuń wszystkie elementy z kolejki
queue.Clear();
 
// Uzyskaj liczbę elementów w kolejce
var count = queue.Count;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *