Tablica – Importowanie danych z pliku cz.2

Co tutaj robimy. Pierwsze tworzymy instancję tablicy miast dokładnie tylu ile przekazujemy w parametrze do metody. Następnie tworzymy instancję StreamReadera, który jest typem zapewnianym przez Microsoft do odczytu plików tekstowych.

Tablica – Importowanie danych z pliku

Tematem tego wpisu będzie Importowanie danych z pliku, który zawiera informacje o populacji ludności w miastach wojewódzkich w Polsce. Dane te pochodzą z zewnętrznego pliku danych, plik CSV, a nasz kod będzie musiał odczytać ten plik do tablicy aby nasza aplikacja mogła korzystać z tych danych i wyświetlić je na ekranie.

Tablice a inne kolekcje.

Pokazałem już trochę na temat tablic, ale tak naprawdę, już nauczyliście się więcej niż myślicie, ponieważ prawie wszystko co wam pokazałem o tablicach jest prawdziwe także dla większości innych kolekcji.

Tablica – Edycja Tablicy

Do tej pory pokazałem wam dwa różne sposoby odczytu danych znajdujących się w tablicy. Wyliczanie wszystkich elementów i wyszukiwanie poszczególnych elementów w tablicy. Teraz nadszedł czas, aby spróbować zmodyfikować tablicę.

Tablica – Wybieranie elementu

Innym bardzo częstym zadaniem jest wybranie pojedynczego elementu z kolekcji i zademonstruję to za pomocą przykładu, który pozwala użytkownikowi wybrać miesiąc według numeru. Na przykład pierwszym miesiącem jest styczeń, więc jeśli użytkownik wpisze 1, aplikacja wyświetli styczeń. Jeśli użytkownik wpisze 2, aplikacja wyświetli luty i tak dalej…

Wyliczanie tablicy – foreach

Bardzo częstym zadaniem związanym z kolekcjami jest to, że potrzebujesz zrobić coś z każdym elementem w kolekcji po kolei. Na Przykład z tablicą byłoby że potrzebujemy wymienić wszystkie miesiące roku w kolejności. Pokażę ci to.
Mamy tablicę miesięcy w roku.

Tablica. (Zbiór uporządkowany o ustalonym rozmiarze)

Tablica jest zindeksowanym zbiorem obiektów, wszystkich tego samego typu. Tablica jest dobra w przypadku przechowywania stałej liczby wartości lub referencji. Dwie szczególne cechy tablicy polegają na tym, że zawiera ona stałą liczbę elementów w określonej kolejności.