Wyliczanie tablicy – foreach

Wyliczanie tablicy – foreach

Bardzo częstym zadaniem związanym z kolekcjami jest to, że potrzebujemy zrobić coś z każdym elementem w kolekcji po kolei.  Na Przykład z tablicą chcemy wymienić wszystkie miesiące roku w kolejności.
Mamy tablicę miesięcy w roku.

string[] monthsOfYear = { 
        "January", 
        "February", 
        "March", 
        "April", 
        "May", 
        "June", 
        "July", 
        "August", 
        "September", 
        "October", 
        "November", 
        "December" 
      }; 

I teraz, aby wyświetlić wszystkie miesiące. Użyjemy pętli foreach !
Instrukcja foreach pozwala na przejście przez wszystkie elementy tablicy albo innej kolekcji, umożliwiając dostęp do każdego elementu.
Napiszę teraz potrzebny nam kod.

foreach (var month in monthsOfYear) 
{ 
  Console.WriteLine(month); 
}  

Foreach to najprostszy sposób na przegladanie każdego elementu w kolekcji. Mówię dosłownie dla każdego miesiąca z wszyskich miesięcy w roku, a potem mamy instrukcje w nawiasach klamrowych.

I co się stanie, stanie się tak, że kod weźmie kolejno każdy element w naszej tablicy. Ustawi tę zmienną miesiac na równą temu elementowi, a następnie wykona wszystko, co jest w pętli. To jest dowolna instrukcja lub blok instrukcji.

W naszym przypadku pętla zostanie wykonana raz z miesiącem równym, pierwszemu elementowi w tablicy – styczeń, następnie wykona się z miesiącem równym drugiemu elementowi tablicy – luty, następnie wykona się z miesiącem równym trzeciemu elementowi tablicy – marzec i tak dalej, aż przejdzie przez wszystko w tablicy.

W tym przypadku w pętli jest po prostu polecenie wypisania elementu do konsoli, ale oczywiście możesz umieścić dowolny kod, aby przetworzyć element, co tylko chcesz. Nie musi to obejmować wyświetlania elementów.

Tutaj demonstruję tablicę stringów, ale powinienem podkreślić, że można stworzyć tablicę dosłownie dowolnego typu.

int[] arrayInt = { 4, 7, 24, 88 }; 
 
char[] arrayChar = { 'd', 'z', 'm', '5' }; 
 
System.Drawing.Rectangle[] arrayRectangle = 
{ 
  new System.Drawing.Rectangle(10, 10, 50, 50), 
  new System.Drawing.Rectangle(30, 10, 50, 50), 
  new System.Drawing.Rectangle(20, 100, 100, 50), 
}; 

Ten kod deklaruje tablicę int, tablicę znaków, deklaruje tablicę instancji System.Drawing.Rectangle prostokątów.

Pętla foreach działa w ten sam sposób, bez względu na typ w kolekcji.

Całościowe omówienie tematu kolekcji (tablica, lista, kolejka, stos, słownik).
Wiele przydatnych wskazówek i dobrych praktyk dostępne jest na kursie:

https://dev-hobby.pl/kursy/c-wprowadzenie-do-kolekcji/

1 comment

 1. Krytykuj przyjaciela w cztery oczy, a chwal zawsze przy świadkach i podwładnych. Leonardo da Vinci & Tm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *