Implementacja Kolejki

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue.
Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue.
Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue.
Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.

Utworzymy teraz naszą własną kolejkę.

Rozpoczniemy od zdefiniowania interface.

namespace MyQueue
{
  interface IQueue
  {
    void Enqueue(object element); 
    object Dequeue(); 
    object Peek();
    bool isEmpty();
    bool isFull();
    void Display();
  }
}

Teraz zaimplementujemy naszą kolejkę.

W części prywatnej klasy muszą się znaleźć:
tablica do zapisu danych, indeksy początku i końca kolejki
oraz rozmiar kolejki.

using System;

namespace MyQueue 
{
  public class MyQueue : IQueue
  {
    public object[] elements;
    private int startOfQueue;
    private int endOfQueue;
    private int queueSize;

    public MyQueue()
    {
      startOfQueue = 0;
      endOfQueue = 0;
      queueSize = 20;
      elements = new object[queueSize];
    }
    public MyQueue(int capacity)
    {
      startOfQueue = 0;
      endOfQueue = 0;
      queueSize = capacity;
      elements = new object[capacity];
    }
    private int Increase(int a)
    {
      return (a + 1) % queueSize;
    }
    public bool isEmpty()
    {
      if (startOfQueue == endOfQueue) return true;

      return false;
    }
    public bool isFull()
    {
      if (Increase(endOfQueue) == startOfQueue) return true;

      return false;
    }
    public void Enqueue(object element) 
    {
      if (isFull())
      {
        Console.WriteLine("Kolejka jest pełny!");
      }
      else
      {
        elements[endOfQueue] = element;
        endOfQueue = Increase(endOfQueue);
        Console.WriteLine("Element został pomyślnie dodany!");
      }
    }
    public object Dequeue()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Kolejka jest pusta!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
      {
        object wynik = elements[startOfQueue];
        startOfQueue = Increase(startOfQueue);
        return wynik;
      }
    }
    public object Peek()
    {
      if (isEmpty())
      {
        Console.WriteLine("Kolejka jest pusty!");
        return "Bez elementów";
      }
      else
        return elements[startOfQueue];
    }
    public void Display()
    {
      if (isEmpty())
        Console.WriteLine("Brak elementów do wyświetlenia");

      for (int i = startOfQueue; i < endOfQueue; i++)
        Console.WriteLine("Element{0}: {1}", (i + 1), elements[i]);
    }
  }
}

I teraz skorzystamy z naszej kolejki w aplikacji.

using System;

namespace MyQueue
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      MyQueue queue = new MyQueue();

      while (true)
      {
        int choice = DisplayMenu();

        WorkWithAChoice(queue, choice);

        BackToMenu();
      }
    }

    private static int DisplayMenu()
    {
      Console.Clear();
      Console.WriteLine("\nKolejka MENU (rozmiar -- 20)");
      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine("1. Dodaj element.");
      Console.WriteLine("2. Usuń element.");
      Console.WriteLine("3. Zobacz element.");
      Console.WriteLine("4. Wyświetl elementy kolejki.");
      Console.WriteLine("5. Koniec programu");
      Console.WriteLine();
      Console.Write("Dokonaj wyboru co chcesz zrobić: ");
      int.TryParse(Console.ReadLine(), out int result);

      return result;
    }

    private static void WorkWithAChoice(MyQueue queue, int choice)
    {
      switch (choice)
      {
        case 1:
          Console.WriteLine("Wpisz element: ");
          queue.Enqueue(Console.ReadLine());
          break;
        case 2:
          Console.WriteLine("Element usunięty: {0}", queue.Dequeue());
          break;
        case 3:
          Console.WriteLine("Pierwszy element w kolejce to: {0}", queue.Peek());
          break;
        case 4:
          queue.Display();
          break;
        case 5:
          Environment.Exit(1);
          break;
        default:
          Console.WriteLine("Dokonałeś niewłaściwego wyboru!");
          break;
      }
    }
    private static void BackToMenu()
    {
      Console.WriteLine("Nacisnij Enter aby przejsc do Menu");
      Console.ReadKey();
    }
  }
}

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *