Wzorce Projektowe

Wzorce Projektowe

Wzorce Projektowe to sprawdzone w praktyce, uniwersalne rozwiązania często pojawiających się problemów podczas projektowania aplikacji. Wzorce projektowe tworzone są najczęściej w oparciu o programowanie obiektowe. Pokazują powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwiają tworzenie i modyfikację kodu źródłowego. Wprowadzają standaryzację kodu oraz zwiększają jego wydajność i niezawodność. Wzorzec projektowy oprócz rozwiązania problemu powinien zawierać dokumentację, która wyjaśni cel, sposób działania i zalety danego rozwiązania.

Dokumentacja taka powinna zawierać:

  • unikatową nazwę, która pozwoli odwoływać się do wzorca
  • opis celu, czyli czym należy się kierować podczas wyboru wzorca
  • opis sytuacji, w których można go zastosować
  • listę klas i obiektów stosowanych we wzorcu
  • opis wzajemnej interakcji klas i obiektów wykorzystywanych w nim
  • wskazówki dotyczące zastosowania wzorca
  • przykładowy kod w jednym z języków programowania pokazujący zastosowanie wzorca
  • wykaz wyników oraz efektów ubocznych, jakie występują podczas jego użycia
  • graficzną reprezentację wzorca w postaci diagramu klas lub interakcji

Wzorzec projektowy nie jest gotową implementacją rozwiązania danego problemu. Przypomina raczej szablon, który może być zastosowany w wielu różnych sytuacjach. Wzorce oparte są na praktycznych rozwiązaniach, które zostały zaimplementowane w wybranym języku obiektowym. Mogą przyspieszać proces projektowania aplikacji przez wykorzystanie wypróbowanych rozwiązań dla sformułowanego problemu.

1 comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *