Of Selection Sort

Sortowania według wyboru
( Of Selection Sort )

Algorytm sortowania sortuje tablicę, wielokrotnie znajdując minimalny element z nieposortowanej części tablicy i umieszczając go na początku.
Algorytm utrzymuje dwie podrzędne tablice w danej tablicy.

1) Podtablica, która jest już posortowana.
2) Pozostała podtablica, która jest nieposortowana.

W każdej iteracji sortowania jest wybierany minimalny element z nieposortowanej podtablicy i przenoszony do posortowanej podtablicy.

Poniższy przykład wyjaśnia powyższe kroki:
tablica[] = 64 47 12 33 11

Znajdź minimalny element w tablicy sprawdzając indeksy od [0 … 4]
i umieść go na początku
11 47 12 33 64

Znajdź minimalny element w tablicy sprawdzając indeksy od [1 … 4]
i umieść go na początku tablicy [1 … 4]
11 12 47 33 64

Znajdź minimalny element w tablicy sprawdzając indeksy od [2 … 4]
i umieść go na początku tablicy [2 … 4]
11 12 33 47 64

Znajdź minimalny element w tablicy sprawdzając indeksy od [3 … 4]
i umieść go na początku tablicy [3 … 4]
11 12 33 47 64