Bubble Sort

Sortowanie bąbelkowe (Bubble Sort)

Sortowanie bąbelkowe to najprostszy algorytm sortowania,
który działa poprzez wielokrotne zamianie sąsiednich elementów,
jeśli są one w niewłaściwej kolejności.

Przykład:   Dane wejściowe – (5 1 4 2 8)

Pierwsze przejście:
(5 1 4 2 8) -> (1 5 4 2 8), tutaj algorytm porównuje pierwsze dwa elementy i zamienia jeśli 5 > 1.
(1 5 4 2 8) -> (1 4 5 2 8), Zamień jeśli 5 > 4
(1 4 5 2 8) -> (1 4 2 5 8), Zamień jeśli 5 > 2
(1 4 2 5 8) -> (1 4 2 5 8), Teraz, ponieważ te elementy są już w porządku 8 > 5, algorytm ich nie zamienia.

Drugie przejście:
(1 4 2 5 8) -> (1 4 2 5 8)
(1 4 2 5 8) -> (1 2 4 5 8), Zamień 4 > 2
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)
Teraz tablica jest już posortowana, ale nasz algorytm nie wie, czy jest zakończony. Algorytm wymaga jednego całego przejścia bez wymiany, aby wiedzieć, że tablica jest posortowana.

Trzeci przebieg:
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)
(1 2 4 5 8) -> (1 2 4 5 8)