Implement Stack

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop. Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push. Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue. Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue. Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue. Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.

Program C# do drukowania liczb ciągu Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Formalnie: Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego.

Program C# do usuwania duplikatów

Napiszemy teraz program c#, aby wydrukować niepowtarzalne imiona, usuwając zduplikowane wpisy. Na przykład w poniższym łańcuchu wejściowym imiona Marcin i Adam są powtarzane dwukrotnie.

Wprowadzenie do SortedSet w C#

W języku C# SortedSet to kolekcja obiektów w kolejności posortowanej. Należy do kolekcji typów ogólnych i jest zdefiniowana w przestrzeni nazw System.Collections.Generic.