Efektywne manipulowanie Stringiem.

Chcemy posłużyć się zawartością obiektu typu String, ale chcemy uniknąć jego nadmiarowości przy jego automatycznym tworzeniu z powodu niezmienności takich obiektów.

Łańcuchy (string)

Łańcuchy , a więc ciągi znaków w języku C#, są typu string. Ciągi znaków są przechowywane jako sekwencyjne, tylko do odczytu kolekcje obiektów typu char w standardzie Unicode.