Stack

Stos to typ kolekcji z zachowaniem Last-In-First-Out (LIFO). Ostatni przyszedł pierwszy wyszedł

Implement Stack

Podstawowe operacje wykonywane na stosie to Push i Pop. Dane są dodawane do stosu za pomocą metody Push. Dane są usuwane ze stosu za pomocą metody Pop.