Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out

kolejka

Implementacja Kolejki

Podstawowe operacje wykonywane na kolejce to Enqueue i Dequeue. Dane są dodawane do kolejki za pomocą metody Enqueue. Dane są usuwane z kolejki za pomocą metody Dequeue. Można zajrzeć do elementu, który wyjdzie z kolejki i służy do tego metoda Peek.