HashSet

Zestaw HashSet reprezentuje zestaw unikalnych elementów, podobnie jak zestaw matematyczny