Funkcje (metody) w C#

Funkcje, zwane również metodami w języku C#, są kluczowym elementem programowania. Pozwalają na grupowanie określonych operacji w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie i strukturę kodu.

Pętle w języku C#

Pętle w języku C# są używane do wielokrotnego wykonywania określonego bloku kodu. Pozwalają na automatyzację powtarzalnych zadań, przetwarzanie kolekcji danych i ogólnie na kontrolowanie przepływu programu w zależności od określonych warunków.

Instrukcje warunkowe w C#

Instrukcje warunkowe pozwalają na wykonanie określonych bloków kodu tylko wtedy, gdy pewien warunek jest spełniony. W C# najczęściej używane instrukcje warunkowe to “if”, “else if” i “else”.

Zmienne i typy danych w języku C#

Zmienna to symboliczna nazwa, która jest używana do przechowywania danych w pamięci komputera. Zmienna może przechowywać różne rodzaje danych, takie jak liczby, tekst czy wartości logiczne.

Podstawowe koncepcje programowania

Podstawowe koncepcje programowania to fundamenty, które są wspólne dla większości języków programowania i które każdy programista powinien zrozumieć.