Quick Sort

Quick Sort

Quick Sort to jedno z najszybszych i najczęściej używanych algorytmów sortowania. Jest to algorytm oparty na strategii “dziel i zwyciężaj”. Działa poprzez wybór elementu zwanego “pivotem”. Podział kolekcji na elementy mniejsze i większe od pivota. Następnie sortowanie tych dwóch pod kolekcji. Dzięki temu, że pivot jest umieszczany na właściwej pozycji w posortowanej kolekcji. Proces jest rekurencyjnie powtarzany, aż cała kolekcja zostanie posortowana.

Oto kroki działania algorytmu Quick Sort:

 1. Wybór pivota: Wybieramy jeden element z kolekcji jako pivot. Może to być np. pierwszy, ostatni lub losowo wybrany element.
 2. Podział kolekcji: Przechodzimy przez kolekcję i umieszczamy elementy mniejsze od pivota po jego lewej stronie, a większe po prawej stronie.
 3. Rekurencyjne sortowanie: Wywołujemy rekurencyjnie Quick Sort dla dwóch podkolekcji: lewej (z elementami mniejszymi od pivota) i prawej (z elementami większymi od pivota).
 4. Łączenie podkolekcji: Po posortowaniu podkolekcji, elementy mniejsze od pivota (z lewej) znajdują się już w odpowiedniej kolejności względem siebie, tak samo jak elementy większe od pivota (z prawej). Możemy teraz połączyć te podkolekcje w jedną posortowaną kolekcję.

Algorytm Quick Sort jest wydajny dla dużej ilości danych i często jest preferowany ze względu na swoją przeciętną złożoność czasową O(n log n). Niemniej jednak, jego wydajność może zmniejszyć się w przypadku, gdy wybór pivota nie jest odpowiednio zrównoważony, co może prowadzić do najgorszego przypadku o złożoności O(n^2).

Dlatego też wiele implementacji Quick Sort stosuje różne techniki wyboru pivota, takie jak wybór mediany z trzech losowych elementów, aby minimalizować ryzyko tego scenariusza.

Implementacja algorytmu

using System;

class QuickSort
{
  static int Partition(int[] array, int low, int high)
  {
    int pivotIndex = ChoosePivot(array, low, high);
    int pivotValue = array[pivotIndex];

    // Przenoszenie pivota na koniec tablicy
    Swap(array, pivotIndex, high);

    int leftIndex = low;

    for (int i = low; i < high; i++)
    {
      if (array[i] < pivotValue)
      {
        Swap(array, i, leftIndex);
        leftIndex++;
      }
    }

    // Przenoszenie pivota na właściwą pozycję
    Swap(array, leftIndex, high);

    return leftIndex;
  }

  static int ChoosePivot(int[] array, int low, int high)
  {
    // Wybieramy trzy losowe elementy
    int a = new Random().Next(low, high + 1);
    int b = new Random().Next(low, high + 1);
    int c = new Random().Next(low, high + 1);

    // Zwracamy medianę z trzech losowych elementów
    return Math.Max(Math.Min(a, b), Math.Min(Math.Max(a, b), c));
  }

  static void Swap(int[] array, int i, int j)
  {
    int temp = array[i];
    array[i] = array[j];
    array[j] = temp;
  }

  static void QuickSortAlgorithm(int[] array, int low, int high)
  {
    if (low < high)
    {
      int pivotIndex = Partition(array, low, high);
      QuickSortAlgorithm(array, low, pivotIndex - 1);
      QuickSortAlgorithm(array, pivotIndex + 1, high);
    }
  }

  static void QuickSortWrapper(int[] array)
  {
    QuickSortAlgorithm(array, 0, array.Length - 1);
  }

  static void Main(string[] args)
  {
    int[] numbers = { 12, 45, 7, 23, 56, 34, 67, 89 };

    QuickSortWrapper(numbers);

    Console.WriteLine("Posortowana tablica:");
    foreach (int num in numbers)
    {
      Console.Write(num + " ");
    }
  }
}

W tej implementacji używamy funkcji Partition, aby podzielić kolekcję na elementy mniejsze i większe od pivota. Wybór pivota jest oparty na wyborze mediany z trzech losowych elementów. Implementacja jest rekurencyjna i sortuje podkolekcje aż do osiągnięcia jednoelementowych podkolekcji.

Podczas implementacji algorytmu Quick Sort w C# i w rzeczywistych projektach programistycznych warto zwrócić uwagę na kilka istotnych aspektów, które pomogą zapewnić poprawność działania i wydajność kodu:

 1. Poprawność algorytmu: Upewnij się, że algorytm Quick Sort działa poprawnie i sortuje elementy w odpowiedniej kolejności. Testuj go na różnych zestawach danych, w tym na danych posortowanych, odwrotnie posortowanych oraz losowych.
 2. Wybór pivota: Wartościowy wybór pivota ma ogromny wpływ na wydajność algorytmu. Wybierz strategię wyboru pivota, która minimalizuje ryzyko najgorszego przypadku. Wybór mediany z trzech losowych elementów jest popularną opcją.
 3. Obsługa duplikatów: Algorytm Quick Sort w bazowej wersji może nie radzić sobie dobrze z dużą liczbą powtarzających się elementów w kolekcji. W takim przypadku, rozważenie strategii radzenia sobie z duplikatami lub wyboru innego algorytmu sortowania może być uzasadnione.
 4. Optymalizacja rekursji: W przypadku bardzo dużych kolekcji, rekursja może prowadzić do przepełnienia stosu. Rozważanie optymalizacji poprzez użycie tzw. “tail recursion optimization” lub iteracyjnej wersji algorytmu.
 5. Testowanie i profilowanie: Regularne testowanie algorytmu na różnych zestawach danych jest kluczowe. Użyj narzędzi do profilowania, aby ocenić wydajność algorytmu w zależności od różnych danych wejściowych.
 6. Ochrona przed przepełnieniem: Upewnij się, że algorytm jest zabezpieczony przed przepełnieniem przy wykonywaniu operacji indeksowania i zamiany elementów.
 7. Komunikacja: Jeśli kod jest częścią większego projektu, komentuj go w sposób klarowny i dostarczający zrozumienia innym programistom.
 8. Złożoność czasowa i pamięciowa: Pamiętaj, że Quick Sort ma przeciętną złożoność czasową O(n log n), ale jego złożoność pamięciowa może być wyższa niż w niektórych innych algorytmach sortowania.
 9. Zarządzanie pamięcią: W języku C#, nie musisz bezpośrednio zarządzać pamięcią, ale upewnij się, że nie dochodzi do wycieków pamięci i że zbędne obiekty są prawidłowo usuwane przez garbage collector.
 10. Równoległe sortowanie: W pewnych przypadkach, warto rozważyć równoległe sortowanie, gdzie można podzielić kolekcję na mniejsze fragmenty i sortować je równolegle, co może poprawić wydajność.

Zwracając uwagę na te aspekty, możesz skonstruować dobrze działający i wydajny algorytm Quick Sort w swoim projekcie w C#.

2 comments

 1. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Thank you

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *