Algorytm

Algorytm

Algorytm to zestaw ściśle określonych czynności, które prowadzą do wykonania określonego zadania. Algorytm określa sposób rozwiązania problemu i ma on zastosowanie w różnych dziedzinach.

Algorytm przetwarzania danych powinien przy takim samym zbiorze danych wejściowych zwrócić zawsze taki sam wynik. Ale oczywiście stanie się tak tylko w dokładnie takich samych warunkach i przy tych samych danych. Przy projektowaniu algorytmu zakłada się, że dane wejściowe są poprawne, ale istnieją algorytmy, które oprócz przetwarzania danych dokonują również weryfikacji danych.

Zdefiniowany algorytm możemy zapisać w dowolnym języku programowania. Ten sam algorytm może zostać różnie zapisany, w zależności od użytego języka programowania. Zapis algorytmu w wybranym języku programowania nazywamy implementacją algorytmu.

Algorytm opisujący operacje do wykonania może zostać zapisany w różny sposób. Może to być zapis:

 • słowny
 • lista kroków do wykonania
 • drzewo algorytmu
 • schemat blokowy
 • pseudokod

Cechy Algorytmów

Podstawowe cechy algorytmów to:

 • jednoznaczność
 • poprawność
 • skończoność
 • efektywność

Jednoznaczność – algorytm powinien przy takim samym zbiorze danych wejściowych zwracać takie same wyniki.

Poprawność – algorytm powinien zwracać poprawne wyniki, odzwierciedlające rzeczywistość.

Skończoność – dla każdego zbioru poprawnych danych wejściowych, algorytm powinien zwracać wyniki w skończonej liczbie kroków.

Efektywność – algorytm powinien prowadzić do rozwiązania problemu w jak najmniejszej liczbie kroków.

Specyfikacja Algorytmu powinna zawierać

 • podanie danych wejściowych
 • określenie wyniku, jaki algorytm powinien wygenerować
 • określenie warunków, jakie powinny spełniać dane wejściowe i wynik
 • podanie zmiennych pomocniczych niezbędnych do realizacji algorytmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *