Program C # do usuwania duplikatów

Program C # do usuwania duplikatów

Napiszemy teraz program c#, aby wydrukować niepowtarzalne imiona, usuwając zduplikowane wpisy.
Na przykład w poniższym łańcuchu wejściowym imiona Marcin i Adam są powtarzane dwukrotnie.
Program c#, który napiszemy, powinien usunąć duplikaty i zwrócić ciąg, taki jak pokazano w Stringu wyjściowym.
Łańcuch wyjściowy zawiera każde imię zapisane tylko raz, eliminując duplikaty.

String wejściowy = „Marcin;Tomek;Adam;Iza;Marcin;Piotr;Adam;”
String wyjściowy = „Marcin;Tomek;Adam;Iza;Piotr;”