Łańcuchy (string)

Łańcuchy , a więc ciągi znaków w języku C#, są typu string. Ciągi znaków są przechowywane jako sekwencyjne, tylko do odczytu kolekcje obiektów typu char w standardzie Unicode. W języku C# słowo kluczowe string jest aliasem do System.String, a więc obydwa zapisy są równoważne. Możliwe jest odwołanie się do konkretnego znaku w łańcuchu za pomocą operatora indeksowania:

string napis = "Tekst";
napis[1] == 'k'

Ponieważ obiekt typu string jest niezmienny , podczas operacji na łańcuchach za każdym razem tworzony jest nowy obiekt typu string. Poniżej wymieniono właściwości dostępne w klasie System.String :

 • Chars — pobiera znak z określonego miejsca w łańcuchu,
 • Length — zwraca liczbę znaków.

Najważniejsze metody dostępne w klasie System.String to :

 • Compare() — porównuje łańcuchy znaków;
 • Concat() — łączy łańcuchy znaków;
 • Copy() — kopiuje łańcuch znaków;
 • Equals() — określa, czy łańcuchy są takie same;
 • IndexOf() — zwraca pozycje w łańcuchu dla konkretnego znaku;
 • IsNullOrEmpty() — sprawdza, czy podany ciąg znaków jest pusty;
 • PadLeft() — tworzy nowy ciąg, który wyrównuje znaki do prawej, a po lewej stronie dopełnia łańcuch określonymi znakami;
 • PadRight() — tworzy nowy ciąg, który wyrównuje znaki do lewej, a po prawej stronie dopełnia łańcuch określonymi znakami;
 • Remove() — zwraca nowy pusty ciąg;
 • Split() — dzieli łańcuch na tablice ciągów określonej długości;
 • ToLower() — konwertuje ciąg znaków na małe litery;
 • ToUpper() — konwertuje ciąg znaków na wielkie litery;
 • Trim() — usuwa znaki spacji z początku i końca łańcucha;
 • ToCharArray() — kopiuje znaki z łańcucha do tablicy znaków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *