Insertion Sort

Insertion sort is a simple sort algorithm
that works similar to the way playing cards sort.

Sortowanie Przez Wstawianie

Sortowanie przez wstawianie to prosty algorytm sortowania,
który działa podobnie do sposobu sortowania kart do gry.

Jak Odwrócić String?

Jak odwrócić string?
Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu

Transpozycja Tablicy

Transpozycja Tablicy. Napiszemy teraz zapytanie, które transponuje tablicę kwadratową (przełącz wiersze z kolumnami).

Odgadywanie hasła

W tym programie losujemy dowolne słowo z listy dostępnych słów. Użytkownik odgaduje słowo po literze i gra jest kontynuowana do momentu gdy użytkownik odgadnie całe słowo.

Sprawdzenie czy string jest Palindromem

Palindrom to wyrażenie brzmiące tak samo czytane od lewej do prawej strony jak i od prawej do lewej. Obecnie wyrażenia mające te cechę są raczej ciekawostką i używa się ich między innymi do gry słownej.

Zliczanie liter w tekście

Zliczanie liter w tekście.
Jak policzyć wystąpienie każdego znaku w tekście.
o rozwiązanie używa kontenera klucz wartość (słownik).

Klikacz klawiszy

Jak szybko potrafisz naciskać guziki na klawiaturze?
Możemy to teraz sprawdzić pisząc krótki program w C#. Poniższy kod zbiera informację o czasie, który upłynął pomiędzy kolejnymi naciśnięciami na klawiaturze.

Ciąg Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego jest ciągiem rekurencyjnym. Każdy wyraz, oprócz dwóch pierwszych jest sumą dwóch poprzednich wyrazów. Pierwszy i drugi element ciągu jest równy 1, a każdy następny otrzymujemy dodając do siebie dwa poprzednie.

Silnia

Najprostsza implementacja silni w C# polega na wykorzystaniu rekurencji, ale w tym wypadku lepszym rozwiązaniem będzie rozwiązanie iteracyjne: