Powszechne Zasady Projektowe

Istnieje pewna liczba powszechnych zasad projektowych. Niektóre zasady projektowe mogą wydawać się banalne, ale nawet początkujący programista powinien ich przestrzegać. Jeśli sądzisz, że się z nimi nie spotkałeś to możesz się zaskoczyć, na pewno je znasz, tylko nie wiedziałeś, że mają one swoje nazwy.

DDD – Domain-Driven Design

DDD to podejście do tworzenia oprogramowania zorientowanego na biznes. Problemy i wyzwania, które pojawiają się podczas tworzenia i utrzymania oprogramowania, w większości wynikają z ciągłego rozwoju firmy.

Formularze HTML

Porozmawiajmy teraz o formularzach w HTMLu. Do tej pory w witrynie, którą stworzyliśmy, wyświetlamy tylko informacje. Wyświetlamy logo i informacje o witrynie oraz tekst i stopkę, ale nie zezwalamy użytkownikowi na udzielanie nam żadnych informacji, aby zbierać informacje od użytkownika…

Tagi

Porozmawiajmy teraz o kilku ważnych znacznikach w HTML. Wcześniej krótko wprowadziłem pojęcie tagu div, a div to tylko część strony HTML…

Struktura strony HTML 5

wórzmy teraz stronę HTML od podstaw, abyśmy mogli zobaczyć prawdziwą strukturę strony HTML. Strony HTML zaczynają się od tagu o nazwie HTML

Znaczniki Html

Więc niektóre z podstaw znaczników są takie, że możemy mieć element, a element jest nazwą obiektu i jest otoczony dwoma nawiasami kątowymi, i w tym przypadku stanowi to początek tej struktury…

Przedstawiamy HTML

Witam w szybkim kursie tworzenia stron WWW dla początkujących z HTML5, CSS, JavaScript i Jquery. W dzisiejszym wpisie zrobimy wprowadzenie do HTML.

Najczęściej łamane zasady czystego kodu

Ten sam kod występuje więcej niż raz. Jeśli nie jest to zamierzone, powinno zostać refaktoryzowane poprzez przeniesienie tego kodu do oddzielnej klasy i / lub metody.

Jak tworzyć wątki w C#

Jak tworzyć wątki w C#. W języku C# system wielowątkowy jest oparty na klasie Thread, która hermetyzuje wykonywanie wątków. Ta klasa zawiera kilka metod i właściwości, które pomagają w zarządzaniu i tworzeniu wątków.

StringBuilder

W sytuacjach, w których konieczne jest dokonanie wielokrotnych modyfikacji ciągu znaków, potrzebujemy klasy StringBuilder.

Jak odwrócić string?

Jak odwrócić string?
Użytkownik wprowadzi ciąg, a metoda powinna zwrócić odwrotność tego ciągu