Instrukcje iteracyjne – do while

Pętla do while działa identycznie jak pętla while, z tą różnicą, że bez względu na warunek kod instrukcji zostanie wykonany przynajmniej jeden raz.