Binary Search

Algorytm Binary Search (inaczej znany jako wyszukiwanie binarne) to efektywny algorytm służący do wyszukiwania elementu w posortowanym zbiorze danych. Działa on przez podział zbioru na dwie połowy i porównywanie wartości środkowej z elementem, który jest poszukiwany.