Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa (Największy wspólny dzielnik): Ten algorytm służy do znalezienia największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych. Opiera się na iteracyjnym odejmowaniu mniejszej liczby od większej, aż obie liczby będą równe.