Queue

Kolejka reprezentuje kolekcję z zachowaniem First-In-First-Out